ການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ມັກເວົ້າຄົນດຽວ ເປັນຄົນສະຫຼາດ

0
206

ການເວົ້າຄົນດຽວຈະມີການກະຕຸ້ນຄວາມຈື່ຈຳ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຊັດເຈນຂຶ້ນ ຈົດຈໍ່ກັບສິ່ງຕ່າງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຄີຍມີການທົດລອງ ໂດຍໃຫ້ອາສາສະມັກເຂົ້າຊຸບເປີມາເກັດແຫ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວອາສາຕ້ອງຈື່ສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເອົາ ຜົນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ເວົ້າຄົນດຽວລະຫວ່າງຈັບສິ່ງຂອງ ຫຼື ຊອກຫຍັງຢູ່ ສາມາດຊອກເຄື່ອງໄດ້ໄວກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າຫຍັງ.

ຈາກຜົນການທົດລອງນີ້ ກໍໄດ້ມີການສຶກສາທີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າການເວົ້າຄົນດຽວນັ້ນ ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຊ່ວຍພັດທະນາເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນຄົນສະຫຼາດຂຶ້ນ.

ການເວົ້າກັບຕົວເອງມີຂໍ້ດີຄື

  1. ຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຈື່ຈຳ
  2. ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສະມາທິຫຼາຍຂຶ້ນ
  3. ຊ່ວຍຈັດລຳດັບຄວາມຄິດ

ຂໍ້ມູນຈາກ bigthink