ການຜະລິດໄຟຟ້າຫຼຸດແຜນການ ການນຳເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

0
1350

ການ​ຜະລິດ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2012-2013 ຫຼຸດ​ແຜນການ 3,85% ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ສະເລ່ຍ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ທັງ​ຈາກ​ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊື້​ຈາກ​ບໍລິສັດ​ເອກະ​ຊົນ​ແມ່ນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 50% ລວມ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ 142,96 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫຼື 1.000 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ.

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳ​ສົກ​ປີ 2012-2013 ເຫັນ​ວ່າການ​ຜະລິດ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ສົກ​ປີ​ດັ່ງກ່າວ ປະຕິບັດ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ 13.668,04 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ ແມ່ນ​ຫຼຸດ​ແຜນການ​ປີ ຖ້າ​ທຽບໃສ່​ສົກ​ປີຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 11%.

ການຈຳໜ່າຍ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2012-2013 ນີ້ ປະຕິບັດ​ໄດ້ 14.294,73 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ ມູນ​ຄ່າ 755,18 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫຼື 6.000 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ໃນ​ນັ້ນ​ສົ່ງ​ອອກ​ຕ່າງປະເທດ​ຈຳນວນ 11.053,86 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ ມູນ​ຄ່າ 483,20 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 3.860 ຕື້​ກີບ ແລະ ຈຳໜ່າຍ​ພາຍ​ໃນ 3.240,86 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ ມູນ​ຄ່າ 286,79 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫຼື 2.290 ຕື້ ກວ່າ​ກີບ.

ຈາກ​ການຈຳໜ່າຍ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ຜະລິດ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄຟຟ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປີ​ສົກ​ປີ 2012-2013 ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ກະແສ​ໄຟ​ຈາກ​ປະເທດ​ໄທ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ມີ​ທັງ​ໝົດ 1.479,13 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ ມູນ​ຄ່າ 80,42 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫຼື 643 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ທຽບໃສ່​ປີຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 75,6% ແລະ ບໍລິສັດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ ຍັງ​ໄດ້​ຊື້​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ຈາກ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ ເພື່ອ​ຈຳໜ່າຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະເທດ ຈຳນວນ 1.378,34 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ ມູນ​ຄ່າ 62,54 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 500 ຕື້​ກີບ ທຽບໃສ່​ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 32,8%.

 

ທີ່ມາhttp://www.vientianemai.net/teen/khao/1/10855