ການທ່ອງທ່ຽວມຽນມ້າເຕີບໂຕໄວ ຄາດສົກປີນີ້ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 3 ລ້ານຄົນ

 

ກະຊວງການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວມຽນມ້າລະບຸວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງມາມຽນມ້າລະຫວ່າງເດືອນເມສາ

ຫາເດືອນສິງຫາ ຂອງສົກປີງົບປະມານນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 40%.

 

ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2014 ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວມຽນມ້າ ໄດ້ຖະແຫລງລາຍງານວ່າ ລະຫວ່າງ

ເດືອນເມສາ – ສິງຫາ ຂອງສົກປີງົບປະມານນີ້ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມພາຍໃນປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນປະ

ມານ 40% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະເວລາດຽວກັນຂອງປີງົບປະມານກ່ອນ ແລະ ຄາດວ່າຍອດລວມຕະຫລອດປີງົບປະມານ

ນີ້ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາມຽນມ້າເຖິງ 3 ລ້ານຄົນ.

 

ເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາ 2014 ຜ່ານມາ ມຽນມ້າໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການວີຊາອອນລາຍໃນ 40 ປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບວີຊາ

ຈະປະສົບປັນຫາຂັດຂ້ອງໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ທາງການກໍໄດ້ເລັ່ງປັບປຸງໃນໄວໆນີ້ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຄວບຄຸມ

ຫລາຍປະເທດຍິ່ງຂຶ້ນ.