ການຄິດໃນແງ່ລົບ ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດສ່ຽງເປັນໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມ

Brain

ເວັບໄຊຂ່າວ matichon ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ CNN ໄດ້ອ້າງຜົນການວິໄຈຈາກຄະນະສຸຂະພາບຈິດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄໍເລຈ ລອນດອນ ພົບວ່າ ການຄິດລົບນັ້ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກສະໝອງເສື່ອມ ເນື່ອງຈາກສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນຂອງໂປຣຕິນ 2 ຊະນິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກອັລໄຊເມີ (ໂຣກຄວາມຈໍາເສື່ອມ).

ທີມວິໄຈໄດ້ທຳງານສຶກສາພຶດຕິກຳຂອງກຸ່ມອາສາສະໝັກທີ່ອາຍຸ 55 ປີ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 350 ຄົນ ເປັນເວລາ 2 ປີ ເພື່ອກວດສອບພຶດຕິກຳການຄິດລົບ ຫຼື ການຄິດຢຶດຕິດກັບອະດີດ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃນອານາຄົດ. ນອກຈາກນີ້, ອາສາສະໝັກຈຳນວນ 1 ໃນ 3 ຍັງໄດ້ເຮັດການສະແກນສະໝອງຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອວັດລະດັບໂປຣຕີນເທົາ ແລະ ແອມີລອຍ ບີຕ້າ ໂປຣຕິນ 2 ຊະນິດ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໂຣກສະໝອງເສື່ອມທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະແກນສະໝອງພົບວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ເວລາຄິດລົບຈະມີໂປຣຕິນເທົາ ແລະ ແອມີລອຍບີຕ້າກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ແລະ ຈະມີລະບົບຄວາມຈຳ ລວມເຖິງການຮັບຮູ້ທີ່ຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງເວລາ 4 ປີ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຄິດລົບ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ:​ ພຸດສະດີ