ກະຊວງສຶກສາຯ ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜອງຄູເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ພາບ: ຂປລ

ທ່ານ ນາງແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາຊີ້ແຈ້ງບັນຫາຕໍ່​ ກອງປະຊຸມສະພາໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ​​ນີ້ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄູ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄູທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ພຽງພໍແນໃສ່ຮັບປະກັນ​ ການສະໜອງຄຸນນະພາບການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຄົນນັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງມາດຕະການວິທີແກ້ໄຂ​​ ໂດຍການຄົ້ນຄ້ວາມາດຖານແລະ ວິທີການຊັບຊ້ອນ ບັນຈຸຄູ, ຈັດສັນຄູສອນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ​-ອະນຸບານແລະ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຄືນໃໝ່, ວາງແຜນ​ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການຄູແລະ ການສະໜອງຄູ ໃຫ້ມີການປະສານງານເປັນຢ່າງດີ ໂດຍຈະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄູ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກຂັ້ນໂຮງຮຽນ ຂຶ້ນມາຢ່າງໜ້ອຍໃນທຸກໆສອງປີ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ​ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການສຶກສາພາຍໃນບ້ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມວາງແຜນ ຄວາມຕ້ອງການຄູເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສ້າງແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ, ປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຖືເອົາການບໍລິຫານ​-ຄຸ້ມຄອງ​​ໂຮງຮຽນ ເປັນຫລັກ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ນໍາໃຊ້ລະບົບໄອຊີທີເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄູສຶກສານິເທດໄດ້ລົງຕິດຕາມແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຄູພາຍໃນໂຮງຮຽນເພື່ໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີເວລາສຸມໃສ່ປັບປຸງການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ​​ໂຮງຮຽນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ຂປລ

ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!