ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຢຸດການປ່ອຍນໍ້າ ແລະ ຢຸດທຳການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ

0
280

ອີງຕາມຂ່າວຈາກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສັນຍາສຳປະທານ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃນສັນຍາທີ່ກໍານົດໄວ້ຄື: ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈະຕ້ອງຫລຸດອັດຕາການປ່ອຍນໍ້າລົງສູ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ເມື່ອອັດຕາການໄຫລຂອງນໍ້າເຊ ຢູ່ເມືອງມະຫາໄຊ ຂຶ້ນຮອດລະດັບ 14,4 ແມັດ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2023 ນີ້ ຢູ່ເຮືອນຈັກບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເມືອງຍົມມະລາດ, ບໍລິສັດໄຟຟ້າເທີນ 2 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຢຸດການປ່ອຍນໍ້າ ແລະ ຢຸດທຳການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ໂດຍມີ ທ່ານ ຄໍາໜັ້ນ ສໍປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ຕາງໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ພ້ອມດ້ວຍການນໍາຂອງເມືອງຍົມມະລາດ, ມະ ຫາໄຊ, ເຊບັ້ງໄຟ, ໜອງບົກ ແລະ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພາກສ່ວນກກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະການບໍລິຫານນໍ້າຢູ່ອ່າງຈັດເກັບນໍ້າ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນປະ ກອບຄໍາຄິດເຫັນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ, ລວມເຖິງຂໍ້ສະດວກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຕາມສັນຍາສຳປະທານ ລະຫວ່າງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ແລະ ລັດຖະບານລາວ ທີ່ກໍານົດໄວ້, ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຕໍ່ລັດຖະບານ ໃນການຢຸດຕິການປ່ອຍນໍ້າ. ພ້ອມນີ້, ບໍລິສັດ ກໍໄດ້ສະເໜີມາຍັງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງນໍາເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ໄປເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໃຫ້ປະຊາຊົນ ບັນດາບ້ານທີ່ຕັ້ງລຽບແຄມນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸນມາ ຄວ້າງແສງສິງ ຫົວໜ້າພະແນກຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການຢຸດການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າລົງຄອງສົ່ງນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສັນຍາສໍາປະທານຕໍ່ລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ສູງຮອດລະດັບເຕືອນໄພ ລະດັບ 14,4 ແມັດ(ເຂດອັນຕະລາຍ). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຫລຸດການຜະລິດ ໂດຍເລີ່ມຢຸດເຄື່ອງຈັກທໍາອິດ ໃນເວລາ 15:30 ໂມງ ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ເຄື່ອງຈັກທີ 2 ເວລາ 15:40 ໂມງ, ເຄື່ອງຈັກທີ 3 ເວລາ 15:50 ໂມງ ແລະ ເລີ່ມປິດສົມບູນໃນເວລາ 22:00 ໂມງ, ເຄື່ອງຈັກທຸກເຄື່ອງແມ່ນໄດ້ຢຸດທຳການຜະລິດ, ປະຕູນໍ້າແມ່ນໄດ້ປິດຈົນຮອດລະດັບຕໍ່າສຸດ, ນໍ້າທີ່ສົ່ງໄປຕາມຄ່ອງສົ່ງນໍ້າແມ່ນໄດ້ປິດ, ໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າລົງຄອງເໝືອງສົ່ງນໍ້າສູ່ ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟຊົ່ວຄາວ, ພ້ອມທັງໄດ້ຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ. ຄາດວ່າຈະເລີ່ມແລ່ນເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ປ່ອຍນໍ້າໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອປະລິມານນໍ້າເຊບັ້ງໄຟໄດ້ຫລຸດລົງ ຈາກເຂດອັນຕະລາຍ ຫລື ລະດັບເຕືອນໄພ ທີ່ກໍານົດໄວ້.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ