ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ VI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

0
1408

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ VI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 2 ພະຈິກນີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອການຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ໃນນາມທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2016 ນີ້ ໄດ້ເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ. ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາກອບການພັດທະນາສະຖິຕິແບບຍືນຍົງ ຂອງອາຊຽນ ປີ 2016-2025 ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິໃນອາຊຽນ, ແຜນປະຈຳປີ 2017 ແລະ 2018. ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ຮັບຮອງເອົາພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານການຜະລິດຕົວຊີ້ບອກພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ 10 ປະເທດ.

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາວຽກງານສະຖິຕິ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການເປັນເຄື່ອງມືການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍສະເລ່ຍ 7,9% ຕໍ່ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ນໄປຕາມທິດຫັນຈາກເສດຖະກິດກະສິກຳ ໄປສູ່ເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ທີ່ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ພ້ອມນີ້ລັດຖະບານລາວ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຄະນະກຳມະທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ແລະ ຫວັງວ່າແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງການພັດທະນາສະຖິຕິ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການກຳນົດນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

ຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ