ກວດພົບສານນ້ຳຢາແຊ່ສົບຄົນຕາຍໃນອາຫານ 20 ກໍລະນີ

DSC00340

ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດນີ້ ໜ່ວຍງານສັດຕະວະແພດ ຂະແໜງລ້ຽງສັດແລະການປະມົງນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລົງກວດຫາສານເຄມີປົນເປື້ອນໃນອາ ຫານທີ່ວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນນະຄອນເຫຼວງວຽງຈັນ ຄື: ບັນດາຕະຫຼາດຢູ່ເຂດ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຜ່ານການກວດ 17 ຕົວ ຢ່າງທີ່ສົງໄສວ່າມີສານເຄມີປົນເປື້ອນ, ຢູ່ຕະ ຫຼາດໜອງຈັນ, ໂພນສະຫວ່າງ ແລະ ຕະຫຼາດທາດຫຼວງ ພົບສານຟ໋ອກໂມນ (ສານກັນບູດ) ເກີນມາດຕະຖານຈຳນວນ 6 ຕົວ ຢ່າງຄື: ປາມຶກແຊ່ສົດ ແລະ ສິ້ນ ສ່ວນສັດເຊັ່ນ: ຍໍ່ງົວ, ຄວາຍ, ຕັບ, ປອດ, ຫົວໃຈ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປີກທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 14 ຕົວຢ່າງ
ຈາກການກວດທັງໝົດ 31 ຕົວຢ່າງ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຂາຍທຳລາຍອາຫານດັ່ງກ່າວທັນທີ ພ້ອມທັງຂຽນບົດບັນທຶກ,
ຕັກເຕືອນ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າໃຊ້ສານເຄມີດັ່ງກ່າວອີກຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຖ້າກວດພົບອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະມີມາດຕະ ການປັບໄໝລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ສານດັ່ງກ່າວພັດມີລິດຮ້າຍແຮງໃນການທຳລາຍຈຸລັງ ແລະ ປະສານຖ້າຫາກບໍລິໂພກເຂົ້າໄປຫຼາຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ, ປະສາດ ແລະ ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົນ.