ກວດພົບຢາດອງສົບ ໃນອາຫານທະເລຢູ່ຕະຫຼາດຂົວດິນ

 

ເຊົ້າທີ 18/7/2014 ເວລາ 6:30 – 8 ໂມງ ທີມງານ ສັດຕະວະແພດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບສັດຕະວະແພດເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ໄດ້ລົງກວດກາຫາ (ສານຕົກຄ້າງ ຟຣໍມາລິນ) ນຳສິນຄ້າ ປະເພດ ຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່, ດັກແດ້, ອາຫານສົດ ຢູ່ຕະຫລາດຂົວດິນ ຜ່ານການກວດກາແມ່ນພົບ ສານຟຣໍມາລິນທີ່ດອງຢູ່ນຳປາມຶກແຫ້ງແຊ່.
# ຜົນດີ ຂອງສານຟຣໍມາລິນແມ່ນໃຊ້ສຳລັບດອງຊາກສົບບໍ່ໃຫ້ບູດເນົ່າ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂຣກ…
# ຜົນຮ້າຍ ສານຟຣໍມາລິນ ຖ້າຫາກຄົນສັດ ກິນ, ຫາຍໃຈເອົາກິນ, ສຳພັດມັນ ສານນີ້ (ຮັບປະລິມານຫລາຍ) ຈະເກີດອາການວິນຫົວ, ຮາກ, ຖ່າຍ, ຄັນຕາມໂຕ – ຕາ, ເມື່ອຍ – ຊ໊ອກເຖິງຕາຍ, ຖ້າຮັບປະລິມານໜ້ອຍມັນຈະໄປທຳລາຍຕັບ, ໄຂ່ຫັຼງ, ເມັດເລືອດແດງ, ມີຕູ່ມເປື່ອຍຄັນຕາມພີວໜັງ ແລະ ທຳລາຍທຸກລະບົບໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ຄົນສັດຕິດເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ອາລົມຄົນຮຸດຮິດງ່າຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະທ່ານຊາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດບໍ່ແຂງໂຕ.

f. Dai Sihalad

10517124_504304579703607_716685528_n10551982_504306119703453_1115369438_n10559222_504306176370114_5350573_n10563520_504320566368675_895592438_n10565803_504303799703685_1510909681_n