WHO ເຕືອນຄົນທົ່ວໂລກຢ່າຖືເບົາ ເພາະໂຄວິດຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດ

0
980

ເວັບໄຊ Post Today ລາຍງານ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ເຕືອນປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກຢ່າຖືເບົາໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພຈາກເຊື້ອໂຄວິດ ເນື່ອງຈາກໄວຣັສຊະນິດດັ່ງກ່າວຍັງຈັດຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດ ເຖິງແມ່ນຫຼາຍຄົນຄິດວ່າມັນໃກ້ຈະຈົບລົງແລ້ວກໍຕາມ.

ທ່ານ ມາເຣຍ ແວນ ເຄີໂຄຟ, ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການດ້ານໂຄວິດ-19 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນໂລກຂອງພວກເຮົາຍັງຈັດຢູ່ໃນຂີດອັນຕະລາຍ ແລະກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະກາງຂອງການແຜ່ລະບາດ ເຊິ່ງຍັງກຳນົດບໍ່ໄດ້ວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາອີກດົນປານໃດຈິ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກວິກິດນີ້ໄດ້ ເຊິ່ງບາງປະເທດຕ້ອງໄດ້ດີ້ນຮົນຢ່າງໜັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ໂດຍສະເພາະປັນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການໜັກຈົນເຮັດໃຫ້ຫ້ອງໄອຊີຢູບໍ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ ຈິ່ງພາໃຫ້ມີການລົ້ມຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນ.

ອາທິດຜ່ານມາ, ອົງການ ສປຊ ກໍໄດ້ຮັບລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຈຳນວນ 3.1 ລ້ານລາຍ ແລະເສຍຊີວິດເພີ່ມ 54.000 ລາຍໃນທົ່ວໂລກ ຂະນະທີ່ WHO ເຊື່ອວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຕົວຈິງອາດສູງກວ່ານັ້ນ ແລະກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ໂລກຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄວຣັສນີ້ໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ເຄີໂຄຟ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ທີ່ມີອາການປ່ວຍໜັກ ແລະເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສີດວັກຊີນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທາງ WHO ກຳລັງຫາລືເພື່ອຄາດຄະເນສະຖານະການຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນ ເຖິງ 18 ເດືອນຂ້າງໜ້າ.