WHO ອອກມາເຕືອນ ເຖິງຈະສັກວັກຊີນແລ້ວ ກໍຄວນຈະປະຕິບັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດ 5 ຂໍ້

0
539

ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄົບແລ້ວກໍຕາມ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ທີ່ຄວນເຮັດດັ່ງນີ້:

  1. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ
  2. ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ
  3. ໄອ ຫຼື ຈາມ ໃສ່ຂໍ້ສອກ
  4. ເປີດປ່ອງຢ້ຽມເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກເພື່ອລະບາຍອາກາດ
  5. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈລແອລກໍຮໍ 75% ຂຶ້ນໄປຢູ່ເລື້ອຍໆ

WHO ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຫຼີກລ່ຽງການແຜ່ເຊື້ອຈາກໂຕເຮົາເອງໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ມີວັກຊີນໃດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ 100%. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ອື່ນ ແລະ ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19