Who ປະກາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ໃຫ້ຊື່ວ່າ Omicron

0
183

ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດ! ໂຄວິດກາຍພັນຊະນິດໃໝ່ ທີ່ພົບຢູ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ເປັນສາຍພັນທີ່ ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ແລະ ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າ ໂອມີຄອນ (Omicron) ພ້ອມລາຍງານຕື່ມວ່າ: ເຊື້ອນີ້ມີການກາຍພັນໃນຫຼາຍຈຸດ ແລະ ຫຼັກຖານເບື້ອງຕົ້ນພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຕິດຊໍ້າໄດ້.

ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ລາຍງານການພົບເຊື້ອນີ້ໃຫ້ອົງການອະນາໄມໂລກຮູ້ ເມື່ອ ວັນທີ 24 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີການຢືນຢັນວ່າຖືກພົບໃນ ບອດສາວານາ, ເບວຍ້ຽມ, ຮອງກົງ ແລະ ອິດສະລາແອນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍປະເທດ ຫ້າມ ຫຼື ຈຳກັດ ການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ກັບປະເທດທາງຕອນໃຕ້ຂອງທະວີບແອຟຣິກາ (Africa).

ໂອມີຄອນ (Omicron) ຖືເປັນເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກາຍພັນຊະນິດທີ 5 ທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນກຸ່ມສາຍພັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຫຼັງຈາກສາຍພັນ ອາວຟາ, ບີຕາ, ແກັມມາ ແລະ ເດວຕາ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ອາຟຣິກາໃຕ້ ກວດພົບການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັສ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃໝ່ ເຊິ່ງມີການກາຍພັນຢ່າງຮຸນແຮງໃນຢີນຫຼາຍຕຳແໜງ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອກາຍພັນຊະນິດນີ້ອາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຍິ່ງກວ່າຊາຍພັນອື່ນ ທີ່ທົ່ວໂລກເຄີຍພົບມາ.

ຂໍ້ມູນ: BBC News Thailand