ໜ້າທຳອິດ Tags ຫົວໜ້າ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຫົວໜ້າ

ການຖືກຕຳໜິ ເຮົາຈະໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຈັບໃຈ

Yad Bhatti ນັກການຕະຫຼາດດິຈິຕອນຊາວອາເມລິກາ ເລົ່າເຖິງປະສົບການການເຮັດວຽກຂອງເຂົາວ່າ ໄລຍະທຳອິດທີ່ເຮັດວຽກ ເຈົ້ານາຍຂອງເຂົາຍ່າງເຂົ້າມາຫາຫຼັງຈາກທີ່ຫາກໍນຳສະເໜີງານໄປ ແລະເວົ້າວ່າ "ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງເຫງົານອນ" ເຂົາຕົກໃຈກັບຄຳເວົ້ານັ້ນ ເພາະໝັ້ນໃຈມາຕະຫຼອດວ່າ ຕົນເອງນຳສະເໜີໄດ້ດີ ເວົ້າຈາຄ່ອງແຄ້ວ ຈະແຈ້ງ ແລະບໍ່ເຄີຍອ່ານສະໄລ້ເລີຍ ຄຳຄິດເຫັນຈາກເຈົ້ານາຍຄາໃຈເຂົາຢູ່ຕໍ່ມາ ຈົນໄດ້ທົບຄວນຕົນເອງໃໝ່ ເຈົ້ານາຍແນະນຳໃຫ້ Bhatti ອັດສຽງໂຕເອງຕອນທີ່ກຳລັງນຳສະເໜີຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາພົບວ່າ ເຂົາເວົ້າເປັນຕາເບື່ອແທ້ໆ ນໍ້າສຽງສະເໝີ ແລະເບິ່ງຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈກວ່າທີ່ຄິດເລີຍ. ບໍ່ມີໃຜມັກໃຫ້ໃຜມາເວົ້າໃຫ້ຕົນເອງວ່າ ຍັງບໍ່ດີຫຼືບໍ່ພ້ອມພຽງພໍ...

ຄວາມສຸກຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ

ສໍາລັບພະນັກງານກີນເງິນນເດືອນຄົນໜື່ງຄວາມສຸກທີ່ຢາກໄດ້ຮັບຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງລຸ່ມນີ້: 1.ຄວາມສຸກຈາກການມີຫົວໜ້າທີ່ດີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ລູກນ້ອງໃນເວລາວຽກ ແລະ ເວລາພົບບັນຫາອື່ນໆ 2.ຄວາມສຸກຈາກການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຕະຫຼອດ 30 ວັນ 3.ຄວາມສຸກຈາກການມີເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມ 4.ຄວາມສຸກຈາກການໄດ້ຮັບສະຫັວດດີການດີໆຈາກບ້ານຫຼັງທີ່ສອງຂອງຊີວິດມະນຸດເງິນເດືອນໜື່ງຄົນ 5.ຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນຄຶສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ດີ 6.ຄວາມສຸກຈາກການເຫັນອາຊິບຕົນເອງໜັ້ນຄົງ ແລະ ມີອະນາຄົດ 7.ຄວາມສຸກໃນການພັກຜ່ອນຫຼັງເລີກວຽກ ຫຼື ວັນພັກທົ່ວໄປທີ່ຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ 8. ຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງຕົນຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມສຸກເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກເຮັດທີ່ດີ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ບົດຄວາມໂດຍ: ຈ໊ອຍສະບາຍ
error: Content is protected !!