ໜ້າທຳອິດ Tags ດື່ມນົມ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ດື່ມນົມ

ເລືອກດື່ມນົມໃຫ້ເໝາະກັບຊ່ວງອາຍຸ

ປັດຈຸບັນ ນົມພ້ອມດື່ມທີ່ວາງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມີຫຼາຍແບບຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກ ແຕ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າຄວນຈະເລືອກດື່ມນົມແບບຈຶ່ງຈະໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ເໝາະສົມກັບຊ່ວງອາຍຸຂອງແຕ່ລະຄົນ. ນົມຖືເປັນແຫຼ່ງລວມຂອງສານອາຫານຈາກທຳມະຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ ສຳລັບເດັກທີ່ຢູ່ໃນໄວຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໄວໜຸ່ມສາວປະລິມານທີ່ຄວນດື່ມກໍຄື 2-3 ຈອກຕໍ່ວັນ ສ່ວນຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນ 1-2 ຈອກ. ນົມສົດ 100% (whole milk) ຄືນົມທີ່ໄດ້ຈາກແມ່ງົວ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍກົງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍຈະຜ່ານວິທີການພາສເຈີໄຣ ຫຼື ອຸ່ນທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດກ່ອນ...