Stan Smith ເກີບລຸ້ນໃໝ່ຈາກ Adidas ທີ່ເຮັດຈາກເຫັດ

0
172

ບໍລິສັດຜະລິດເກີບ Adidas ໄດ້ເປີດໂຕເກີບລຸ້ນໃໝ່ຍອດນິຍົມທີ່ມີຊື່ວ່າ: Stan Smith ທີ່ມາໃນຮູບແບບຂອງການຮັກໂລກ ໂດຍໜັງທຽມທີ່ໃຊ້ເຮັດເກີບແມ່ນມາຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຊື່ວ່າ “Mylo” ເຊິ່ງເປັນວັດສະດຸທີ່ເກີດຈາກການນໍາເອົາໂຄງສ້າງຂອງຮາກເຫັດມາຜະລິດໃຫ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບໜັງທຽມເພື່ອເປັນມິດຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ນອກຈາກຈະເປັນມິດຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວຍັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກນຸ້ມສະບາຍ ແລະ ຮາກເຫັດທີ່ໃຊ້ເປັນວັດສະດຸຫຼັກແມ່ນໃຊ້ເວລາໃນການເຕີບໃຫຍ່ພຽງແຕ່ 2 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດ ແຕ່ທາງບໍລິສັດ Adidas ໄດ້ບອກວ່າຈະນໍາມາຂາຍໃນໄວໆນີ້.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Marketeeronline