Facebook ຕັດສິນໃຈປິດລະບົບ AI ທີ່ສູນວິໄຈຫຼັງຈາກພົບວ່າມັນເລີ່ມພັດທະນາຕົວມັນເອງໄດ້

0
763

ມີລາຍງານຈາກ ເຟສບູກ ໄດ້ຕັດສິນໃຈປິດລະບົບ AI ໃນສູນວິໄຈ Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) ຫຼັງຈາກພົບວ່າມັນເລີ່ມພັດທະນາພາສາຕົວມັນເອງມາສື່ສານກັນແທນພາສາອັງກິດ

ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນກັບ AI “Bob” ແລະ “Alice” ເຊິ່ງ FAIR ນຳມາໃຊ້ທົດສອບ ແລະ ຝຶກຝົນ “ທັກສະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ” ໂດຍສ້າງສະຖານະການຈຳລອງຂຶ້ນໃຫ້ມີຂອງ 3 ຢ່າງ (ໜັງສື ໝວກ ແລະ ໝາກບານ) ໂດຍ Bob ແລະ Alice ກໍ່ຈະໃຫ້ຄ່າສິ່ງຂອງແຕ່ລະຢ່າງບໍ່ເທົ່າກັນ AI ທັງສອງຕົວຈະຕ້ອງເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ຮັບສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຜົນທີ່ໄດ້ກໍ່ຢູ່ໃນເກນທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈທັງຄູ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົວເອງລົມຢູ່ກັບ AI ແຕ່ຫຼ້າສຸດກໍ່ເກີດເຫດການປະຫຼາດຂຶ້ນເມື່ອ Bob ແລະ Alice ເລີ່ມສື່ສານກັນດ້ວຍພາສາອັງກິດແບບແປກໆ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍະກອນ ກາຍເປັນປະໂຫຍກທີ່ເບິ່ງຄືບໍມີຄວາມມາຍໃດທ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວປະໂຫຍກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖອດລະຫັດອອກມາເປັນການສື່ສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກັນລະຫວ່າງ Bob ແລະ Alice ເທົ່ານັ້ນ

ຕົວຢ່າງ Bob ເວົ້າຄື “i i can i i i everything else,”
Alice ຕອບວ່າ “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to,”
ໃນຂະນະນີ້ທີມວິໄຈຂອງເຟສບຸກ ຍັງບໍ່ສາມາຖອດຄວາມໝາຍຂອງພາສາໄດ້ 100%

 

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.