ອັນດັບແຂ່ງຂັນເສດຖະກິດໂລກ ສະວິດເຊີແລນ ອັນດັບ 1 ສ່ວນ ສປປລາວ ຕິດອັນດັບ 93!

 

ອົງກອນ ເວີນ ອີໂຄໂດມິກ ຟໍຣຳ  ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີສັກກະຍະພາບໃນການແຂ່ງຂັນທາງເສດຖະກິດຂອງໂລກ

ປະຈຳປີ 2014 ສະລິດເຊີແລນ ຄອງອັນດັບ 1 ສ່ວນ ສປປລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ 93.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2014 ນີ້ວ່າ ອົງກອນ ເວີນ ອີໂຄໂດມິກ ຟໍຣຳ (Wold Economic

Forum) ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການຈັດອັນດັບ ປະເທດທີ່ມີສັກກະຍະພາບໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງທີ່ສຸດ

ໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2014 ໂດຍໃຊ້ຫຼັກເກນໃນການວັດແທກຫຼາຍປັດໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ,

ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ, ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງ

ດ້ານເສດຖະສາດມະຫາພາກ ແລະ ຍັງມີປັດໃຈອື່ນໆອີກ ໂດຍການສຳຫຼວດກຸ່ມຜູ້ນຳເສດຖະກິດ ໄດ້ປະເມີນສັກກະຍະ

ພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລັດຖະບານ ປະກົດຜົນວ່າ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ຄອງອັນດັບທີ 1 ເປັນປີທີຫົກຕິດຕໍ່

ກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີປັນຫາເລື່ອງສີມືແຮງງານ, ສ່ວນປະເທດສິງກະໂປ ຍຶດອັນດັບທີ 2 ຕິດຕໍ່ຈາກປີທີ່ແລ້ວ ໃນຂະ

ນະທີ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ  ຫຍັບຂຶ້ນມາຈາກອັນດັບ 5 ມາເປັນອັນດັບທີ 3 ໃນປີນີ້ ຫຼັງຈາກເຄີຍຄອງອັນດັບ 1 ເມື່ອ 7

ປີກ່ອນ ແຕ່ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງມາເລື້ອຍໆ ຈາກການປະເຊີນກັບວິກິດການທາງການເງິນ.

 

ສ່ວນອັນດັບທີ 4 ຫາອັນດັບທີ 10 ແມ່ນລຽງຕາມລຳດັບຄື: ແຟັງລັງ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຮົ່ງກົງ, ໂຮນລັງ, ອັງກິດ

ແລະ ສະວີເດັນ.  ສ່ວນຈີນແມ່ນໄດ້ຫຍັບຈາກອັນດັບທີ 29 ເປັນອັນດັບທີ 28 ໃນປີນີ້, ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍກໍໄດ້ຫຍັບຈາກ

ອັນດັບທີ 64 ມາເປັນ 53, ແຕ່ອິນເດຍແມ່ນໄດ້ຕົກຈາກອັນດັບທີ 60 ມາເປັນອັນດັບທີ 71 (ຕົກ 11 ອັນດັບ).

 

ສຳລັບອັນດັບໃນກຸ່ມປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ນອກເໜືອຈາກສິງກະໂປທີ່ຕິດອັນດັບ 2 ແລ້ວ

ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ມາເລເຊຍ ອັນດັບທີ 20, ໄທ ອັນດັບທີ 31, ອິນໂດເນເຊຍ ອັນດັບທີ 34, ຟິລິບປິນ ອັນດັບທີ 52,

ຫວຽດນາມ ອັນດັບທີ 68, ສປປ ລາວ ອັນດັບທີ 93, ກຳປູເຈຍ ອັນດັບທີ 95 ແລະ ມຽນມາ ອັນດັບທີ 134.

 

ສຳລັບປະເທດທີ່ມີອັນດັບຕ່ຳທີ່ສຸດ ຄືອັນດັບທີ 144​ ແມ່ນປະເທດກີນີ ເຊິ່ງເປັນປະເທດຕົ້ນຕໍຂອງການລະບາດເຊື້ອ

ອີໂບລາໃນຮອບໃໝ່ປັດຈຸບັນນີ້.