ຫີນບູນເມືອງດຽວຄູບໍ່ພໍເກືອບ 100 ຄົນ

ທ່ານ ສະຫວັດ ໄພມະສານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາ ເມືອງຫີນບູນ ຮູບ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ທ່ານ ສະຫວັດ ໄພມະສານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ຫີນບູນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປີດເຜີຍຕໍ່ນັກຂ່າວເມື່ອໄວໆ ມານີ້ວ່າ: ” ທົ່ວເມືອງຫີນບູນ ມີໂຮງຮຽນທັງໝົດ 150 ແຫ່ງ, ລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ 29 ແຫ່ງ, ຫ້ອງກຽມແລະປະຖົມມີ 98 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມ 16 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມສົມບູນ 7 ແຫ່ງ, ມີພະນັກງານຄູທັງໝົດ 508 ຄົນ ແລະ ມີຄູສອນຊ່ວຍ 94 ຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ທົ່ວເມືອງຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນ 94 ຄົນ ໃນນັ້ນ ຊັ້ນອະນຸບານ 19 ຄົນ, ຊັ້ນປະຖົມ 13 ແລະຊັ້ນມັດທະຍົມ 62 ຄົນ ”

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ