ມິ​ນິ​ມາກ​​ໃນ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເຮັດ​ເຂົ້າ​ປັ້ນ​ລົດ​ຕົ້ມ​ຍຳ​ຂາ

178965

             ຮ້ານ​ມິ​ນິ​ມາກ​ທີ່​ປະເທດຍີ່​ປຸ່ນ​ນຳ​ລົດ​ຊາດ ຕົ້ມ​ຍຳ ​ມາ​ເຮັດ​ໂອ​ນິ​ກິ​ລິ (ເຂົ້າ​ປັ້ນ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ສາມ​ຫລ່ຽມ​ຫລື​ວົງ​ມົນ ໂດຍ​ຫໍ່​ດ້ວຍ​ສາ​ຫລ່າຍ)

178967