ຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະສັບສົນອີກຄັ້ງຕົກລົງລ້ຽວຂວາໄດ້ ຫຼື ບໍ່

ຕາມແຫລ່ງຂາວເມື່ອວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງຊື່ Nouth Vannaphone Souriya
ໄດ້ໂພສຕ໌ໃບບິນ (ບົດບັນທິກສາລະພາບ) ໄດ້ເນື້ອໃນລະບຸວ່າ ລະເມີດໄຟອຳນາດ ລ້ຽວຂວາ ຄວາມຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດຈາລະຈອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງໄດ້ກັກໜັງສືທະບຽນລົດຖາວອນໄວ້ ໂດຍບົດບັນທຶກສາລະພາບນີ້ໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນກຳນົດ 5 ວັນ, ໃຫ້ຜູ່ຂັບຂີ່ໄປພົວພັນເອົາຢູ່ກອງຮ້ອຍຈາລະຈອນ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ຖ້າກາຍກຳນົດຈະຖືກປັບໃໝມື້ລະ 3,000 ກີບ.

ເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອນາງ ນຸດ ເຈົ້າຂອງເຟສບຸກ ໄດ້ຂັບລົດມາຮອດ 4 ແຍກໄຟແດງດົງນາໂຊກແລ້ວລ້ຽວຂວາຕາມປົກກະຕິ ເພາະທີ່ຜ່ານມາກໍ່ສາມາດລ້ຽວໄດ້ ແລະ ເຫັນປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ລົດຕາມທ້ອງຖະໜົນກໍ່ລ້ຽວຂວາເປັນປະຈຳ.

ບັນຫານີ້ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນການລ້ຽວຂວາທີ່ 3 ແຍກ ຫຼື 4 ແຍກ ໄຟແດງ ຕົກລົງວ່າລ້ຽວຂວາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ກັນແທ້ ເຊິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແແກມາຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈກັນອີກຄັ້້ງໜຶ່ງ.