ລູກແກະເກີດມາຄ້າຍຄົນ ທີ່ແອຟຣິກາໃຕ້

ເດິຂັນລາຍງານເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ເກີດກະແສຂວັນຜະຫວາປີສາດໃນໝູ່ບ້ານເລດີ້ເຟີຣ ໃນແຂວງ ອິສເທຣິນ ປະເທດແອຟຣິກາໃຕ້ ເມື່ອມີລູກແກະເກີດມາຜິດປົກກະຕິເຄິງຄົນເຄິ່ງສັດປະຫຼາດ ແລະ ຕາຍຕັ້ງແຕ່ຕອນເກີດ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານໃນເຂດນັ້ນກວ່າ 4,000 ຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອເລື່ອງຜີສາງເທວະດາ ພາກັນແຕກຕື່ນຢ້ານກົວ ລືກັນວ່ານີ້ເປັນຄຳສາບຂອງແມ່ມົດ

ສຳລັບຄຳອະທິບາຍທາງວິທະຍາສາດ ລູກແກະຕົວນີ້ ມີບັນຫາມາຈາກການພັດທະນາບໍ່ເຕັມທີ່ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ, ດ.ຣ ລູບາບາໂລ ເອັມເວບີ ຜູ່ອຳນວຍການສຳນັກງານສັດຕະວະແພດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ໄປກວດສອບກ່າວວ່າ ຕອນທຳອິດເຫັນຊາກສົບລູກແກະຍັງຄິດວ່າຄືຄົນ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນ 

“ເຮົາຢືນຢັນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຮູບຫຼອກລວງ ແຕ່ເປັນລູກແກະທີ່ມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ ອາດເປັນເພາະແມ່ແກະຕິດເຊື້ອໄວຣັດຣິຟ ວັລລີ ໃນຕອນຖືພາ ແກະໂຕນີ້ເປັນສັດທີ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ 28 ຄູ່ ສ່ວນມະນຸດມີ 23 ຄູ່ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີນ້ຳສະເປີມຂອງມະນຸດປະສົມກັບໄຂ່ແມ່ແກະແນ່ນອນ”