ເສັ້ນທາງດົງໂດກ – ໜອງບຶກ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຊົ່ວຄາວ

 

ຈາກການສະເໜີຜ່ານສື່ຫຼາຍຄັ້ງ ມາຮອດປັດຈຸບັນເສັ້ນທາງດົງໂດກ-ໜອງບຶກ ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການ

ສ້ອມແປງດ້ວຍການເອົາດິນຖົມຈຸດເປ່ເພ ເພື່ອໃຫ້ການໄປມາສະດວກຂື້ນຈົນກວ່າຈະໝົດລະດູຝົນ, ຈຶ່ງຈະຂຶ້ນ

ແຜນສ້ອມແປງຄືນໃໝ່, ຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງມີເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍອອກສູ່ຊານເມືອງ, ຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບເປ່

ເພສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນໄປມາ ແລະ ມີປະຊາຊົນຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງສ້ອມ

ແປງກ່ອນເສັ້ນທາງຈະເປ່ເພໄປຫຼາຍກວ່ານີ້.

 

ທ່ານ ສີໝອນ ໄຊສົງຄາມ ວິຊາການສ້ອມແປງທາງ ບໍລິສັດ ຢູູນນານກໍ່ສ້າງ ທີ່ຊ່ວຍສ້ອມແປງເສັ້ນທາງດົງໂດກ

-ໜອງ ບຶກ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາວ່າ: ເສັ້ນທາງດົງໂດກ-ໜອງບຶກແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງມາແຕ່

ຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ເປັນຕົ້ນການສ້ອມແປງແມ່ນເອົາດິນຖົມບວກຂຸມແບບຊົ່ວຄາວເປັນປະຈຳ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ 4 ຈຸດ

ທີ່ເປ່ເພໜັກຄື ເຂດໄຟແດງດົງ ໂດກ-ເສັ້ນທາງ 450 ປີ, ໄຟແດງຕານມີໄຊ, ຄິວລົດບ້ານໜອງພະຍາ ແລະ ໜ້າ

ປ້ຳນ້ຳມັນໜອງບຶກ, ຊຶ່ງຈະສ້ອມແປງເປັນປະຈຳ ເມື່ອເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີການເປເພ່ຈົນສິ້ນສຸດລະດູຝົນປີນີ້.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: http://laophatthananews.blogspot.com/2014/08/blog-post_27.html