ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສໂຮນລັງຈາກ ອົງການ PUM ພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອນັກທຸລະກິດໃນ ລາວ

0
1784

ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີບັນຫາທີ່ທ່ານແກ້ບໍ່ຕົກບໍ່? ຫຼື ທ່ານຄິດວ່າທຸລະກິດທ່ານສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້? ທ່ານເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ ແລະມີປະສົບການຫຼາຍເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຄີຍຄິດເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນແນ່ນອນ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ,​ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ມີກຳລັງຊັບທີ່ຈະຈ້າງທີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ​ຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ມີເງິນ, ກໍບໍ່ມີ ທີ່ປຶກສາທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະປະສົບການທີ່ເໝາະສົມ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຊອກຫາຢູ່ບ່ອນອື່ນ​ ອົງການ PUM ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.​

ອົງການ PUM ແມ່ນຫຍັງ?

ອົງການ PUM ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1978 ໂດຍ ສະຫະພັນນາຍຈ້າງຄົນໂຮນລັງ  (VNO-NCW) ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເນເຕີແລນ.  ຕັ້ງແຕ່ປີ 1978, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ 40,000 ກວ່າອົງກອນ ໃນທົ່ວໂລກ.

ເຄືອຂ່າຍ ອົງການ PUM ປະກອບມີຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສຈຳນວນ 3,000 ຄົນ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການເປັນພື້ນຖານຕົວຕໍ່ຕົວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານ ພາລະກິດໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເຮັດຊໍ້າໆ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ, ຫຼືຜ່ານກິດຈະກໍາການຝຶກສອນອອນໄລນ໌. ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະຄະນະທີ່ປຶກສາຊໍ້າ ຫຼືໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາຫຼາຍປະເທດຕ່າງໆຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງສປປລາວ, ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊ່ວຍທຸລະກິດແລະຜູ້ປະກອບການຂະຫຍາຍ ແລະປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເປັນຫຍັງບໍ່ເຊີນ  ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສຈາກ ອົງການ PUM ມາຊ່ວຍທ່ານ?

ຄຳທີ່ວິເສດຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນການເຊີນ. ເມື່ອທ່ານເຊີນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ ອົງການ PUM ມາທີ່ປະເທດຂອງທ່ານ,

ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າປີ້ຍົນ, ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແປພາສາ (ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ) ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໃຫ້ພວກເຂົາ. PUM ຈ່າຍຄ່າປີ້ເຮືອບິນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ປະກັນໄພ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວີຊ່າ,ຄ່າຈັດການ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຂໍໃຫ້ມີວຽກຕິດຕາມ, ທ່ານອາດຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະກອບສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ນນັ້ນນຳກັນ.

ຕາມປົກກະຕິພາລະກິດໃຫ້ຄຳປຶກສາຈາກອົງການ PUM ໃຊ້ເວລາສອງອາທິດ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ອົງການ PUM ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານຢ່າງໃກ້ຊິດແລະອອກຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ. ເມື່ອໃດທີ່ເຂົາໄດ້ກັບຄືນບ້ານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານທາງໄກ ໂດຍບອກວິທີການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຈາກຄຳແນະນໍາ, ຜ່ານທາງອີເມລ ຫຼື ໂທແບບປະຊຸມສາຍໄດ້.

ສາຍງານ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳໃດທີ່ອົງການ PUM ຄອບຄຸມ?

ອົງການ PUM ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສາຂາງານດັ່ງນີ້:​

 • ການກະສິກໍາ ແລະ ການປູກພືດໃນສວນ ຫຼືແກ້ວ
 • ສິລະປະ, ຫັດຖະກໍາ, ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະສື່ມວນຊົນ
 • ທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະການຄ້າ
 • ທະນາຄານ ແລະ ການປະກັນໄພ
 • ທີ່ປຶກສາທາງທຸລະກິດ
 • ສານເຄມີ ແລະວັດສະດຸສັງເຄາະ
 • ການຜະລິດອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ
 • ບໍລິການພາກລັດຖະບານ ແລະສະຫະພັນ
 • ດູແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ
 • ອຸດສາຫະກໍາໂລຫະ
 • ພະລັງງານ, ນໍ້າສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ / ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ (CSR)
 • ອຸດສາຫະກໍາເຕັກນິກໄຟຟ້າ ແລະ ວິສະວະກໍາ
 • ງານເຈ້ຍ ແລະບັນຈຸພັນ
 • ການພິມ, ສື່ໂຄສະນາການຕະຫຼາດ ແລະສິ່ງພິມ
 • ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ
 • ການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະການຈັດລ້ຽງ
 • ການຂົນສົ່ງ
 • ການຄ້າ
 • ການຕໍ່າແພ ແລະເຄື່ອງຫນັງ
 • ການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະການຝຶກອົບຮົມ
 • ການຄ້າໄມ້ ແລະການປຸງແຕ່ງໄມ້

ວຽກງານຂອງອົງການ PUM ໃນລາວໃນບໍ່ດົນມານີ້

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທຸລະກິດໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການພຳ ແມ່ນຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດສົບຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາແມ່ນຮ້ານອາຫານ ຄົວລາວ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ (ທ່ານນາງ ດາລາພອນ ພົນເສນາ) ຜູ້ທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງນາງໃຫ້ຟັງ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບປະສົບການກັບອົງການ PUM ແມ່ນວ່າມັນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ແປກໃໝ່ໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສາມາດສັງເກດເຫັນເຖິງບັນຫາທັງຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫຼືແມ້ແຕ່ບັນຫານ້ອຍໆ. ​ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ ແລະ ລາວສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຸດໆ ຖ້າຫາກເຮົາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໄດ້ດີ, ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງປັບປຸງປະສິດທິພາບ ຂອງຮ້ານອາຫານຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.

ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງ,​ ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານຊີວະປະຫວັດລາວທໍາອິດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບຜຸ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີໄຫວພິບ,​ ມີປະສົບການລະດັບໂລກ. ແຕ່ໃນເວລາທີ່ລາວມາຮອດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນມີຄວາມອົດທົນ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຂ້ອນຂ້າງຕິດດິນ, ພະນັກງານມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍ ໃນການເຮັດວຽກກັບລາວ” ທ່ານນາງ ດາລາພອນ ພົນເສນາ ກ່າວ.​

ສະໝັກໄດ້ແນວໃດ?

ສຳລັບອົງການໃດທີ່ສົນໃຈ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນປະຈຳປະເທດຂອງອົງການ PUM.​

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ອາດິດຕະ ກິດຕິຄຸນ.​

ທີ່ປາກເຊ, ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ຄຣິສ ມູລເດີ.

ທີ່ຫຼວງພຣະບາງ ກະລນາ ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ຢົກຊາ ດາມ.​

ເມື່ອໃບສະໝັກທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ອົງການ PUM ຈະສົ່ງຕົງອາສາສະໝັກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ອາວຸໂສຈາກປະເທດ ໂຮນລັງ ມາຫາທຸລະກິດທ່ານ

ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ,​ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊອົງການ PUM

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Laotian Times