ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2017

0
1536

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 54.58 ຈຸດ ຫຼື 5.21% ໃນມື້ທີສອງຂອງການຊື້-ຂາຍກັນຂອງປີ 2017 ເນື່ອງຈາກຮຸ້ນ EDL-Gen ເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ກີບ ໄປເປັນ 5,500 ກີບ ແລະຮຸ້ນ BCEL ຂຶ້ນໄປຮອດ 6,000 ກີບ ເປັນເທື່ອທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2015.

ໃນມື້ນີ້ ຮຸ້ນທະນາຄານ ຊື້-ຂາຍກັນດ້ວຍລາຄາທີ່ເພີາມຂຶ້ນ 500 ກີບ ໄປເປັນ 6,000 ກີບ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ 21,000 ຮຸ້ນ, ສຳລັບຮຸ້ນ BCEL ໄດ້ມີລາຍງານການເງິນສໍາລັບ 9 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2016 ທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳໄລຕໍ່ຮຸ້ນເຖິງ 708 ກີບ, ຫຼາຍກວ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2015 (ທີ່ມີກຳໄລຕໍ່ຮຸ້ນ 233 ກີບ). ໃນຂະນະດຽວກັນ ຮຸ້ນ EDL-Gen ກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 300 ກີບທີ່ 5,500 ກີບ ແລະໃນມື້ນີ້ກໍມີຜູ້ຂາຍທີ່ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າຫຼາຍ. ຮຸ້ນ PTL ຫຼຸດລົງ 50 ກີບ ມາປິດທີ່ 2,450 ກີບ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້-ຂາຍ 23,400 ຮຸ້ນ ເຊິ່ງເປັນມູນຄ່າປະມານ 57​ ລ້ານກີບ. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ຮຸ້ນ SVN ຍັງຄົງຊົງຕົວບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 2,700 ກີບ ດ້ວຍການຊື້-ຂາຍກັນ 4,300 ຮຸ້ນ, ແຕ່ຮຸ້ນ  LWPC ບໍ່ມີການຊື້-ຂາຍກັນ ແລະລາຄາກໍຍັງຢູ່ທີ່ 5,900 ກີບ
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FBPictpost ຮູບພາບລາວໂພສຕ໌