ຢາກນອນຕະຫຼອດ ສັນຍານ 5 ພະຍາດອັນຕະລາຍ ທີ່ເຈົ້າອາດກໍາລັງເປັນຢູ່

0
4800

ຫຼາຍໆຄົນ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານໃນຫ້ອງການ ພໍຮອດຕອນບ່າຍກໍເລີ່ມມີອາການຢາກນອນ ຈົນບາງຄັ້ງຕ້ອງລຸກໄປແຕ່ງກາເຟມາກິນແກ້ຢາກນອນ, ຖ້າດົນໆຢາກນອນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າຢາກນອນຕະຫຼອດ ຕ້ອງກວດສຸຂະພາບ ເພາະເຈົ້າອາດກຳລັງເປັນ 5 ພະຍາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  1. ພະຍາດນອນບໍ່ຫຼັບ: ເພາະນອນບໍ່ຫຼັບກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ, ລອງສັງເກດຕົນເອງເບິ່ງວ່າ ທີ່ນອນບໍ່ຫຼັບນີ້ເປັນຍ້ອນເຮັດວຽກໜັກ, ວຽກຫຼາຍ ຫຼືມີຄວາມຄຽດຈົນນອນບໍ່ຫຼັບ ຈົນເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ ເພາະນອນບໍ່ພໍຈັກມື້, ຖ້າເປັນແນວນັ້ນກໍຄວນຫຼຸດການເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼືປຶກສາແພດ
  2. ອ່ອນເພຍຕາມຮ່າງກາຍ: ຖ້າຮ່າງນອນບໍ່ຫຼັບເປັນເວລາດົນຫຼາຍວັນ ຮ່າງກາຍກໍຈະສະສົມຄວາມອ່ອນເພຍໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ນອກຈາກນີ້ອາດເປັນຍ້ອນການບໍລິໂພກແປ້ງ ແລະນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍ,ແລ ຢາກນອນ, ຄວາມຈື່ຈຳບໍ່ດີ, ເຈັບຫົວ, ນອນເທົ່າໃດກໍບໍ່ພໍ ແລະກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ
  3. ພະຍາດເບົາຫວານ: ເພາະການກິນທາດແປ້ງ ແລະນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຢາກນອນໄດ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ ເພາະເລືອດມີປະລິມານນໍ້າຕານສູງ ແລະອາການຢາກນອນເປັນສັນຍານທຳອິດ ຫຼືເຕືອນໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ວ່າ ກຳລັງຢູ່ໃນພາວະນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງ
  4. ພະຍາດເລືອດຈາງ: ຜູ້ຍິງມີໂອກາດສູງເປັນພະຍາດເລືອດຈາງໄດ້ງ່າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເພາະມາຈາກໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ແລະສູນເສຍເລືອດໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ, ສ່ວນສາເຫດອື່ນອາດເປັນຍ້ອນພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ, ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະບໍ່ສົດຊື່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຢາກນອນຕະຫຼອດ
  5. ມີບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຫຼືອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍ: ການສູນເສຍເລືອດໃນປະລິມານຫຼາຍເຊັ່ນ: ມີເລືອດອອກຈາກບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ, ສູນເສຍເລືອດຈາກການເປັນພະຍາດລິດສີດວງທະວານ, ເປັນສາເຫດຂອງອາການອ່ອນເພຍ ຫຼືຢູ່ໃນພາວະເລືອດຈາງ, ເລີຍສະແດງອາການເເມື່ອຍງ່າຍ, ເປັນລົມງ່າຍ, ອ່ອນເພຍ ແລະຢາກນອນໄດ້

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ