23 ສັບພະຄຸນຂອງໃບຢານາງ ແລະປະໂຫຍດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ

 

 1. ຢານາງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ
 2. ຢານາງຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການອໍາມະພຶດ
 3. ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອມາລາເລຍ
 4. ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນ
 5. ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການແພ້ ຈາກພູມແພ້ ແລະຊ່ວຍຖອນພິດອອກຈາກອາການແພ້
 6. ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເສັ້ນເລືອດ ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ
 7. ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຈາກພິດໄຂ້ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ
 8. ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນ ເໝາະກັບຜູ້ຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ
 9. ມີສານສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງເຊວມະເຮັງໄດ້
 10. ໃບຢານາງເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ
 11. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຢັນສົດຊື່ນ ດັບຮ້ອນ ແລະແກ້ອາການເລືອດດັງອອກ
 12. ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ, ປ້ອງກັນພະຍາດຕາແດງ, ຕາແຫ້ງ ແລະແກ້ອາການເຈັບຕາ
 13. ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຮ່າງກາຍ ປ້ອງກັນຮີມປາກແຫ້ງ ແລະແຕກ
 14. ຊ່ວຍຂັບສານພິດ, ຂັບນໍ້າມູກ ແລະຂີ້ກະເທິໜຽວ
 15. ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບໍາລຸງຕັບ ແລະໝາກໄຂຫຼັງ
 16. ມີລິດເຢັນ ປະໂຫຍດໃຊ້ປັບສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍໄດ້
 17. ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການຕີນມືມຶນຊາ ແລະອາການຊັກໄດ້
 18. ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍປິ່ນປົວເນື້ອງອກໄດ້
 19. ມີສັບພະຄຸນຕ້ານອະນຸມຸນອິດສະລະໄດ້ ຫາກຕົ້ມດື່ມສາມາດຢັບຢັ້ງການແກ່ກ່ອນໄວ ຕໍ່ຕ້ານຮອຍຫ່ຽວ
 20. ມີສັບພະຄຸນເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ
 21. ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍປິ່ນປົວກົດໄຫຼກັບ
 22. ມີສັບພະຄຸນປ້ອງກັນໄສ້ເລື່ອນ
 23. ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດເຈັບຂໍ້ໄດ້