ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 26 ທັນວາ 2016

0
1522

ຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນ, ເນື່ອງຈາກຮຸ້ນ BCEL ມີການປັບຕົວໄດ້ດີກ່ອນການກະກຽມໃນວັນພັກຍາວມາເພີ່ມຂຶ້ນ 450 ກີບປິດທີ່ລາຄາ 5,500 ກີບ, ທ່າມການຂາດແຄນການສະເໜີຂາຍ. ຮຸ້ນ EDL-Gen ປິດຕົວທີ່ລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 5,000 ກີບ ດ້ວຍການຊື້-ຂາຍຈຳນວນ 33,400 ຮຸ້ນ, ເປັນມູນຄ່າ 167 ລ້ານກີບ. ໃນຂະນະທີ່ ຮຸ້ນຕົວອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ມີການຈັບຄູ່ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຂາດແຄນສະພາບຄ່ອງ. ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ທັງໝົດພາຍໃນມື້ 52,300 ຮຸ້ນ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 270 ລ້ານກີບ. ດັດຊະນີ ປັບຕົວຂຶ້ນເພີ່ມ 0.59% ຫຼື 5.99 ຈຸດ ມາປິດທີ່ 1,014.55 ຈຸດ
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FBPictpost ຮູບພາບລາວໂພສຕ໌