8 ສັນຍານບອກວ່າຄົນໆນີ້ແຫຼະຄື “ຄົນທີ່ແມ່ນ” ສໍາຫຼັບເຈົ້າ

8 ສັນຍານທີ່ຈະມາຊ່ວຍເຊັກວ່າຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າໃນຕອນີ້ຄືຄົນທີ່ເຈົ້າຢາກຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມເຂົາແທ້ ຫຼືບໍ່ ຖ້າມີຄົບ 8 ຂໍ້ນີ້ຢ່າໃຫ້ຫຼຸດມື

  1. ເມື່ອຢູ່ນໍາກັນ ມັນບໍ່ມີຄວາມມິດງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ອຶດອັດ
  2. ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າ ຂໍໂທດ ເຖິງແມ້ວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນຝ່າຍຜິດກໍຕາມ ( ຄົນທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄິດຊິເອົາຊະນະ)
  3. ແລະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮຽກຮ້ອງຄໍາຂໍໂທດຈາກເຂົາ ເຖິງແມ້ວ່າເຂົາຈະເປັນຄົນຜິດໃນບາງຄັ້ງກໍຕາມ ເພາະຄໍາວ່າຮັກ ມັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄໍາວ່າຂໍໂທດ ຫຼາຍ
  4. ເຈົ້າຄິດເຫັນເຂົາໃນທຸກໆທີ່ ທີ່ເຈົ້າໄປ
  5. ຢາກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເຂົາພຽງສອງຄົນ ເພາະການທີ່ໄດ້ຢູ່ນໍາເຂົາມັນເປັນການເຕີມເຕັມອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຈົ້າທີ່ຂາດຫາຍໄປ
  6. ຄິດຮອດເຂົາກ່ອນເລື່ອງຂອງເຈົ້າເອງ ເພາະຖ້າໄດ້ຫຼົງຮັກໃຜຄົນໜຶ່ງແລ້ວ ເລື່ອງຮັກຕົນເອງຈະກາຍມາເປັນອັນດັບສອງ ຈະຍອມເສຍສະຫຼະເພື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກສະເໝີ
  7. ທັນທີທີ່ຈາກກັນ ເຈົ້າຈະຄິດຮອດເຂົາ
  8. ເມື່ອເຈົ້າຢູ່ນໍາກັນ ເຈົ້າຈື່ທຸກໆລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆໄດ້ໝົດ