ຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ຕົ້ມໄຂ່ກັບສິ່ງນີ້…

ໃນປັດຈຸບັນ ຄົນຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ທຸກທໍລະມານຈາກການເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ປັນຫາສຸຂະພາບນີ້ເປັນຜົນມາຈາກການຢຸດຜະລິດອິນຊູລິນຂອງຕັບອ່ອນ ຫຼື ເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງອິນຊູລິນທີ່ຖືກຜະລິດ ຊຶ່ງເປັນຕົວເພີ່ມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະມີວິທີຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ງ່າຍໆ.

ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດ:

ເອົາໄຂ່ມາຕົ້ມ ແລະປອກເປືອກອອກ ຈາກນັ້ນນໍ້າເອົາຊ້ອມມາແທງໄປໃຫ້ຈົນທົ່ວໜ່ວຍໄຂ່ ເອົາໃສ່ໃນພາສະນະ ເທນໍ້າສົ້ມສາຍຊູລົງໄປ ແລະແຊ່ປະໄວ້ຄ້າງຄືນ.

ໃນຕອນເຊົ້າຄວນກິນໄຂ່ທີ່ແຊ່ປະໄວ້ນັ້ນພ້ອມກັບນໍ້າອຸ່ນປະສົມນໍ້າສົ້ມສາຍຊູໜຶ່ງບ່ວງຊາ ເຮັດຕາມສູດນີ້ໄປຫຼາຍໆມື້ ປະມານ 1 ອາທິດ ແລະກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ຫາກລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບປົກກະຕິ ໃຫ້ເຊົາກິນກ່ອນຈັກໄລຍະ ແລ້ວຄ່ອຍກັບມາກິນໃໝ່