ໂອເປັກກໍາລັງກໍານົດຊີວິດໂຕເອງ ເຖິງເປັນເລື່ອງຍາກ

ໂອເປັກ ກໍານົດຊະຕາໂຕເອງສະມາຊິກກຽມໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດການຜະລິດຫວັງດຶງລາຄາເລີ່ມປີໃໝ່ນີ້.

ອີງຕາມສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານໃນວັນທີ 19 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ: ຄວາມຮ່ວມມືຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ພັກດັນໃຫ້ການຜະລິດນໍ້າມັນ ຂຶ້ນສູ່ເຫດການ ການປະວັດສາດໜ້າໃໝ່ ທີ່ສະມາຊິກກຽມໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດການສົ່ງອອກ ຊຶ່ງເປັນກະແຈສໍາຄັນໃນປີໜ້ານີ້ ໂດຍກໍາລັງການຜະລິດຂອງໂອເປັກ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ 33.9 ລ້ານບາເຣດຕໍ່ວັນຕາມລາຍງານປະຈໍາເດືອນຄັ້ງລ່າສຸດ ຊຶ່ງເພີ່ມຈາກ 33.7 ລ້ານບາເຣດໃນເດືອນຕຸລາ ແລະຫຼາຍກວ່າ 32.5 ລ້ານບາເຣດ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນເດືອນມັງກອນ 2017 ນີ້ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ ປີຜ່ານມາ ໂອເປັກ ຕົກລົງຫຼຸດການຜະລິດຕໍ່ເດືອນລົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕາລາງການຜະລິດທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ນີ້.

ປະເດັນສໍາຄັນກັບການຈັດການຄື ວິກິດທີ່ໂອເປັກຕ້ອງການເຫັນລາຄານໍ້າມັນພຸ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນປັັດຈຸບັນປະລິມານນໍ້າມັນລົ້ນຕະຫຼາດຈົນລາຄານໍ້າມັນຕົກໃນຊ່ວງ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດນໍ້າມັນລາຍໃຫຍ່ ປະຕິເສດທີ່ຈະຫຼຸດການຜະລິດລົງ ເພື່ອປົກປ້ອງສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດຂອງໂຕເອງ.