ນໍ້າມັນໝາກພ້າວ ສາມາດຂ້າເຊື້ອມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ກວ່າ 93%

ນໍ້າມັນໝາກພ້າວມີສັບພະຄຸນໃນການຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊື້ອລາຈໍາພວກປະສິດ ແລະແບັກທີເຣຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານການທໍາງານຂອງຕັບ ແລະປິ່ນປົວບາດແຜອີກດ້ວຍ  ໃນທາງການແພດເລີ່ມນໍາມາໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຫົວໃຈ ແລະເບົາຫວານແລ້ວ.

ການວິໄຈໃນຫ້ອງປະຕິບັດການລ່າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນໍ້າມັນໝາກພ້າວມີສັກກະຍະພາບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດມະເຮັງ ນໍ້າມັນໝາກພ້າວມີກົດລໍຣິດທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຂ້າ 93% ຂອງເຊວມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ ນອກຈາກກົດລໍຣິດຈະຊ່ວຍຂ້າເຊວມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ແລ້ວ ຍັງາມາດຫຼຸດລະດັບກູຕາໄຮໂອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.