ຕະລຶງ! ເດັກໜຸ່ມອິນເດຍ 17 ປີ ມີແຂ້ວໃນປາກ 200 ກ່ວາເຫຼັ້ມ!

9

 

ໝໍໃນອິນເດຍຖອນແຂ້ວອອກຈາກປາກຂອງເດັກໜຸ່ມ 17 ປີລາຍໜຶ່ງ ຈຳນວນທັງໝົດກ່ວາ 232 ເຫຼັ້ມ

ໂດຍໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ເດັກໜຸ່ມລາຍນີ້ມີອາການປວດບວມຢູ່ຄາງກະໄຕດ້ານຂວາ ເຂົາທົນ

ເຈັບມາດົນເຖິງ 18 ເດືອນ ແລະ ເມື່ອໄປຫາໝໍແຖວໆບ້ານ ທ່ານໝໍກໍຈົນໝົດປັນຍາ ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້

ວ່າອາການເຈັບນັ້ນເກີດຂຶ້ນມາຈາກຫຍັງ, ເດັກໜຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວຈິ່ງເດີນທາງມາທີ່ເມືອງມຸມໄບ ໃຫ້ທ່ານ

ໝໍໃນໂຮງໝໍຊ່ວຍກວດອາການໃຫ້ ເຊິ່ງສຸດທ້າຍໝໍກໍຕ້ອງຕົກໃຈທີ່ພົບວ່າ ມີແຂ້ວງອກໃນປາກຂອງເດັກ

ໜຸ່ມລາຍນີ້ກ່ວາ 200 ເຫຼັ້ມ ໂດຍທ່ານໝໍບອກວ່າ ອາການແບບນີ້ຫາຍາກຫຼາຍ ແລະ ຄວນທີ່ຈະຖືກບັນ

ທຶກໄວ້ເປັນສະຖິຕິຂອງໂລກ.

 

ຄວາມຜິດປົກກະຕິນີ້ ເກີດຈາກເຫືອກທີ່ມີແຂ້ວງອກອອກມາຫຼາຍເກີນໄປ ອາການຄ້າຍໆກັບມີເນື້ອງອກ

ເນື່ອງຈາກແຂ້ວງອກອອກມາຫຼາຍໂພດ ໝໍຈິ່ງໃຊ້ວິທີເອົາສິ່ວ ແລະ ຄ້ອນ ຄ່ອຍໆສະກັດແຂ້ວອອກມາ ເຊິ່ງ

ເປັນແຂ້ວເຫຼັ້ມນ້ອຍໆ ຄ້າຍຄືກັນກັບໄຂ່ມຸກ ແລະ ຍິ່ງສະກັດອອກກໍຍິ່ງມີແຂ້ວກອງຢູ່ຈົນເຕັມຖາດ ເຊິ່ງນັບ

ລວມກັນໄດ້ທັງໝົດ 232 ເຫຼັ້ມ ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້ ເດັກໜຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງມີແຂ້ວເຫຼືອຢູ່ໃນປາກຢູ່ 28 ເຫຼັ້ມ.