7 ນິໄສ ທີ່ເງິນເດືອນຫຼາຍປານໃດ ກໍບໍ່ມີມື້ລວຍ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ເຮັວວຽກທຸກວັນນີ້ ກໍຫວັງສິ່ງຕອບແທນທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າ “ ເງິນ ” ດ້ວຍກັນທັ້ງນັ້ນ ເພາະເຖິງແມ້ວ່າເງິນຈະຊື້ທຸກຢ່າງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຈະຊື້ຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ປະຄອງຊີວິດຊີວິດກໍຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ຄົນເຮົາພະຍາຍາມຈະຫາວຽກທີ່ໄດ້ເງິນຫຼາຍ ບາງຄົນໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ໃຈມັກ ກໍມີຄວາມສຸກ ແຕ່ຖ້າເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ກໍທຸກໃຈໄດ້ເຊັນກັນ, ແຕ່ບາງຄົນເຮັດວຽກເງິນເດືອນຫຼາຍ ແຕ່ກໍກັບບໍ່ພໍໃຊ້ ຫຼືວ່າເຈົ້າມີ 7 ນິໄສນີ້ຢູ່?

  1. ພໍໄດ້ເງິນເດືອນເພີ່ມກໍຫາພາລະມາໃສ່ຕົວ: ຄົນເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ຈະຄິດວ່າ ເມື່ອເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍຮູ້ສຶກວ່າຢາກມີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ກໍໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ແພງຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າເງິນຫຼາຍປານໃດກໍໝົດ.
  2. ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ເບິ່ງອະນາຄົດ: ຫຼາຍຄົນເວລາພົບປັນຫາຫຍັງຍາກໆ ກໍບໍ່ຢາກແກ້ ປະໄປວັນໆ ແລະນີ້ຄື “ ສູດແຫ່ງຄວາມຫາຍານະ ” ເພາະນິໄສນີ້ຈະຕິດໄສູ່ເລື່ອງຂອງການເງິນ ບາງທີຢາກໄດ້ຫຍັງກໍຊື້ໆ, ໝຸນໆໃຊ້ເງິນໄປກ່ອນ ຕອບສະໜອງຄວາຕ້ອງການໃນປັັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງພາບໃຫຍ່ໃນຕໍ່ໜ້າ.
  3. ຄິດວ່າມື້ນີ້ຍັງບໍ່ຕ້ອງຟ້າວເກັບເງິນ: ເພາະຄິດວ່າຍັງບໍ່ສາຍ ແລ້ວຄ່ອຍເລີ່ມເກັບກໍໄດ້, ເຮົາອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ສະໜຸກໆໄປກ່ອນ ແລ້ວອີກຈັກໜ່ອຍຄ່ອຍຄິດເລື່ອງການເກັບເງິນ.
  4. ບໍ່ເຄີຍຈົດບັນທຶກເລື່ອງການໃຊ້ເງິນ: ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຄິດວ່າເຮົາຮູ້ແລ້ວ ວ່າມີລາຍໄດ້ຢູ່ທາງດຽວຄືເງິນເດືອນ ແລ້ວແຕ່ລະເດືອນກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງແດ່ ເລື່ອງໃຫຍ່ໆກໍ່ບໍ່ມີຫຼາຍເລື່ອງ ມີແຕ່ຜ່ອນລົດ, ຄ່າຫ້ອງ, ຄ່ານໍ້າ-ຄ່າໄຟ, ຄ່າອາຫານ… ກໍມີແຕ່ເທົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດບັນທຶກເລີຍ ຫຼືຈະຈົດໄປເຮັດຫຍັງ?.
  5. ແຍກບໍ່ອອກວ່າສິ່ງໃດຈໍາເປັນ, ແມ່ນຫຍັງທີຢາກ ແຖມຍັງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທາງການເງິນ: ບາງທີມັນກໍສັສົນປົນເປ ບາງເລື່ອງເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຢາກ ແຕ່ຄິດວ່າມັນຈໍາເປັນ.

ເຄັດລັບໃນການວາງແຜນການເງິນ, ແລະວາງແຜນເປົ້າໝາຍຊີວິດກໍຄື: ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍແລ້ວຕິດໄວ້ໜ້າແວ່ວບ່ອນແຕ່ງຕົວ ຫຼືຕູ້ເສື້ອຜ້າ ຕິດໄວ້ບ່ອນທີ່ເຮົາເຫັນມັນທຸກມື້ ເພື່ອມັນຈະເຕືອນ ຫຼືຕອກຢໍ້າລົງໄປໃນຈິດໃຕ້ສໍານຶກໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະສະມອງ ຕອບສະໜອງສະເພາະສິ່ງທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

  1. ມີໜີ້ບໍ່ຮີບໃຊ້: ຕາໃດທີ່ມີເງິນເດືອນຢູ່ກໍຜ່ອນໄປເລື້ອຍໆ ເວລາມີເງິນກ້ອນມາ ແທນທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ໜີ້ ກັບເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍທາງອື່ນ ປະໃຫ້ດອກເບ້ຍມັນກັດກິນຢູ່ນັ້ນແຫລະ.

ປ່ຽນວ່າເປັນວ່າ: ມີເງິນກ້ອນເມື່ອໃດໃຫ້ເອົາໄປໃຊ້ໜີ້ທີ່ດອກເບ້ຍສູງສຸດກ່ອນສະເໝີ ປິດໃຫ້ໝົດໄວ້ທີ່ສຸດ ແມ້ວ່າເຂົາຂະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜ່ອນໄດ້ດົນຊົ່ວຊີວິດກໍຕາມ ( ເພາະນັ້ນຄືວິທີຫາກິນຂອງທະນາຄານ ຫຼືເຈົ້າໜີ້ )

  1. ອັບເກດອຸປະກອນຮອບກາຍຕະຫຼອດເວລາ: ຜູ້ຍິງບາງຄົນ…ບຶດລະຊື້ກະເປົ່າ, ເສື້ອຜ້າ ແລະເກີບ.