ອາຊີບທີ່ໄວໜຸ່ມລາວຕ້ອງການເຮັດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ຮ່ວມມື ເຢຍລະມັນ (GIZ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ເພື່ອສ້າງເປັນຫຼັກຖານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນສູງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາບັນດາແຜນງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນ ສປປລາວ

ຜົນສຳຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄວໜຸ່ມລາວ ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ (ປະມານ 55%) ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກກັບທາງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອີກ 38% ຕ້ອງການມີຕຳແໜ່ງເປັນພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ມີເຖິງໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຕ້ອງການເປັນພະນັກງານບໍລິຫານໃນອານາຄົດ

staff

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://laoedaily.com.la/2016/11/17/
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!