ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ແຕ່ງງານຊ່ວງອາຍຸ 28-32 ປີ ຊີວິດຄູ່ຈະຍືນຍາວ

0
2006

ນິດ ວູບຟິງເກີ ນັກສັງຄົມວິທະຍາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຍູທາ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບວ່າ ໃນຊ່ວງອາຍຸ ທີ່ເໝາະສົມຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຄູ່ຄື ຊ່ວງອາຍຸ 28-32 ປີ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ພົບວ່າ ຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸນີ້ ມີອັດຕາການຢ່າຮ້າງໜ້ອຍກວ່າ ຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານໃນຊ່ວງອາຍຸອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງ 5 ປີທໍາອິດ ຫຼັງຈາກແຕ່ງງານກັນ ມີອັດຕາການຢ່າຮ້າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ສາເຫດທີ່ຄວນແຕ່ງງານໃນຊ່ວງອາຍຸນີ້ເພາະດັ່ງນີ້

  1. ຄົນອາຍຸເທົ່ານີ້ ຮູ້ທັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງວ່າ ສາມາດເຂົ້າກັນກັບອີກຝ່າຍໄດ້ແທ້ ຫຼືບໍ່
  2. ຊ່ວງອາຍຸນີ້ ສາມາດເລືອກເສັ້ນທາງຊີວິດ ທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການແລ້ວ ແລະເລີ່ມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້
  3. ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ໃນລະດັບໜຶ່ງ
  4. ສາມາດທີ່ຈະປັບໂຕ ປັບນິໄສ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ໃຫ້ເຂົ້າກັບອີກຝ່າຍໄດ້ແບບສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງຝືນຫຍັງຫຼາຍ
  5. ຄົນຊ່ວງອາຍຸນີ້ ສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ ຫຼືມີລຸກ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ແບ່ງເວລາໄປເບິ່ງແຍງດູແລລູກ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips