ໂຈະອະນຸຍາດລົງທຶນໃໝ່ດ້ານບໍ່ແຮ່ ແຕ່ອະນຸຍາດບາງໂຄງການ

ນັບແຕ່ກາງປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໂຈະການພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ສຳລັບການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງໂຄງການໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸຍາດ ແລະສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່, ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານ

ເປີດເຜີຍວ່າຮອດດຽວນີ້ມີແລ້ວ 15 ໂຄງການຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາ ແລະອີກ 40 ກວ່າ ບໍລິສັດແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກ້າວ ໄປສູ່ການຍົກເລີກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີຍ້ອນບໍ່ປະຕິບັດກົດໝາຍກໍຄືສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ ຜ່ານມາວ່າ: ສາເຫດທີ່ຍັງມີບໍລິສັດຈຳ ນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼັງຄຳສັ່ງນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນມີບາງໂຄງການຈຳນວນ ໜຶ່ງສະເໜີຂໍລົງທຶນ ແລະໄດ້ມີແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານເຫັນດີໃຫ້ສຳປະທານ ກ່ອນຄຳສັ່ງເລກທີ 13/ນຍ ແຕ່ໄດ້ມາ ເຊັນສັນຍາຫຼັງຄຳສັ່ງບັນດາໂຄງການ ເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າບໍ່ຂັດກັບຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ.

ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໂຄງການຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼັງຄຳ ສັ່ງເລກທີ 13/ນຍ ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ນອນຢູ່ ໃນບັນຊີແຮ່ທາດສັ່ງໂຈະເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຫີນກາວ, ຫີນປູນ, ນໍ້ມັນ ແລະຟົສເຟສ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຖືວ່າບໍ່ຂັດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ,ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳປະທານຫຼັງຄຳສັ່ງຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດທຸລະກັນດານແຕ່ລັດຖະບານມີ ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ, ບາງບໍລິ ສັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳປະທານຫຼັງຄຳ ສັ່ງແຕ່ຢູ່ເຂດເກົ່າທີ່ເຄີຍອະນຸຍາດມາກ່ອນແລ້ວແຕ່ບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີຄວາມ ສາມາດພັດທະນາຈິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ ໃໝ່ປ່ຽນແທນ, ສຳລັບບາງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃໝ່ ຍ້ອນມີສັນຍາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ມີບັນຫາເລື່ອງເນື້ອທີ່ ຫຼືໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ແນວໃດກໍດີ ສຳລັບຜົນການປະເມີນ ຕີລາຄາບັນດາໂຄງການເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄປແລ້ວນັ້ນເຫັນວ່າມີຫຼາຍ ໂຄງການບໍ່ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາ ແລະຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດໂຄງການທີ່ອ່ອນຫຼາຍພວກເຮົາກໍໄດ້ລາຍງານລັດຖະ ບານຂໍຍົກເລີກໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ໄປແລ້ວຈຳນວນ 15 ໂຄງການ ໃນເດືອນພຶດສະ ພາຜ່ານມາ ແລະຍັງຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ມາດຕະ ການກັບປະມານ 40 ກວ່າບໍລິສັດທີ່ບໍ່ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະສັນຍາຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການກ່າວເຕືອນ, ອອກໜັງສືແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກ້າວໄປສູ່ການຍົກເລີກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ ທ່ານຊາບວ່າ ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກຳ ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການຂອງລັດ ຖະບານສະບັບເລກທີ 1242/ຫສນຍ. ກສສ ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016 ກ່ຽວ ກັບການຮ່າງຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ປ່ຽນ ແທນສະບັບເກົ່າ (ສະບັບປີ 2012) ຄາດວ່າຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາ ລະນາໃນທ້າຍປີນີ້.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດ ມີການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ມີທັງໝົດ 657 ບໍລິສັດ 942 ກິດຈະການ ສາມາດສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດນັບແຕ່ປີ 2013 ມານີ້ ມີທັງໝົດເກືອບ 2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!