ແມ່ມານຊາວລາວ ຖືກຂ້າຂົ່ມຂືນ ແລະ ໂຍນລູກສາວ 5 ປີລົງນ້ຳເສຍຊີວິດ ຢູ່ຈັງຫວັດໄຊຍະພູມ ປະເທດໄທ

 

PUvnfbLrOfE

 

ຂໍ້ມູນຈາກລາຍການເລື່ອງເລົ່າເຊົ້ານີ້ ທາງໂທລະພາບຊ່ອງ 3 ຂອງໄທ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ພົບເຫັນສົບ

ຜູ້ຍິງຊາວຕ່າງດ້າວຊາວລາວ ຖືພາ 2 ເດືອນ ນອນເສຍຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເຮືອນກາງສວນມັນດ້າງ ທີ່ຈັງ

ຫວັດໄຊຍະພູມ ໂດຍສະພາບສົບຖືກເຊືອກຮັດຄໍ, ມີຮອ່ງຮອຍຟົກຟ້ຳຕາມແຂນຂາ, ອະໄວຍະວະເພດ

ສີກຂາດ ມີຮ່ອງຮອຍການຖືກລະເມີດທາງເພດ, ເຂົ້າຂອງໃນເຮືອນກະຈັດກະຈາຍ ຄ້າຍຄືມີການຕໍ່ສູ້

ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພົບເກີບຂອງເດັກນ້ອຍຕົກຢູ່ພາຍໃນເຮືອນອີກດ້ວຍ.

 

ດ້ານແມ່ຍ່າຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເປີດເຜີຍວ່າ ເມື່ອເວລາປະມານ 09:30 ຂອງມື້ເກີດເຫດ ຕົນເອງໄດ້ເຂົ້າ

ມາເຄາະປະຕູເອີ້ນຫາຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ບໍ່ມີການຕອບຮັບ ຈິ່ງຫັນຫຼັງກັບຄືນ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງຄືກັບມີ

ຄົນເປີດປະຕູ ແລະ ແລ່ນໜີອອກໄປ ຕົນເອງຈິ່ງໄປຕາມຫາຜົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ມາຊ່ວຍເປີດປະຕູເພາະ

ຄິດວ່າລູກໄພ້ນອກໃຈລູກຊາຍຂອງຕົນ ແຕ່ກໍໄດ້ພົບວ່າລູກໄພ້ນອນເສຍຊີວິດແລ້ວຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ

ຂະນະທີ່ຫຼານສາວ ອາຍຸ 5 ປີ ກໍຫາຍຕົວໄປຈາກບ້ານເຊັ່ນກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເຊື່ອວ່າຄາດຕະກອນ

ທີ່ລົງມື ແລະ ນຳເອົາຕົວເດັກໄປ ໜ້າຈະແມ່ນຫຼານຊາຍຂອງຜົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້

ມີຄົນເຫັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສດັ່ງກ່າວ ຂີ່ລົດຈັກມາຈອດຢູ່ທ້າຍໝູ່ບ້ານ ພ້ອມທັງໄດ້ຫອບຫໍ່ຜ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກ

ແລ່ນໄປຫາຝາຍກັ້ນນຳ້ ແລ້ວຫາຍໂຕໄປ.

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກປະກາດຕາມຫາເດັກໃນທັນທີ ເນື່ອງຈາກຢ້ານວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ

ຈະຮູ້ຕົວ ແລ້ວທຳຮ້າຍເດັກ ຈົນຕໍ່ມາເມື່ອຜົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງຈັງຫວັດໄດ້

ກັບມາເຖິງບ້ານ ແລະປະສານກັບໜ່ວຍກູ້ໄພ ເພື່ອອອກຕາມຫາລູກສາວ ຕາມລຳນ້ຳຕະຫຼອດທັງ

ຄືນ ແຕ່ກໍບໍ່ພົບ ຈົນກ່ວາຮອດເວລາ 15:30 ນາທີ ຂອງວານນີ້ (16 ກໍລະກົດ) ຈິ່ງພົບຮ່າງຂອງລູກ

ສາວຈົມຢູ່ພື້ນນ້ຳ ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າ ເດັກອາດຈະຖືກຄາດຕະກຳຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດເຫດແລ້ວ ໃນຂະນະ

ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງໄທ ຍັງຄົງດຳເນີນການຕາມລ່າຫາໂຕຄົນຮ້າຍລາຍນີ້ ເພື່ອມາດຳເນີນຄະ

ດີຕາມກົດໝາຍຕໍ່ໄປ.