ປະໂຫຍດຂອງສານ ຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດ

ຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດ ຄື ສານປະກອບອິນຊີທີ່ມີຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດໃນທຳມະຊາດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອະຕອມຂອງ C (ຄາຣ໌ບອນ), H (ໄຮໂດຣເຈນ) ແລະ O (ອົກຊີ) ໂດຍມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນດ້ານການເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆພາຍໃນເຊລ ແລະ ເຍື່ອເຊລຕ່າງໆ

ປະໂຫຍດຂອງຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດ

  1. ຊ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນຕໍ່ຮ່າງກາຍ
  2. ຄາໂບຣໄຮເດຣດຈັດເປັນສ່ວນປະກອນຂອງສານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ສານຈຳພວກກົນໄກໂຄໂປຕິນ (glycoprotein), ໄກລໂຄໄລປິດ (glycolipid), ກຣົດນິວຄລິອິດ (nucleic acid) ເປັນຕົ້ນ
  3. ຄາຣໂບໄຮເດຣດເປັນແຫລ່ງພະລັງງານທີ່ຮຽກວ່າ ໂພລີແຊັກຄາໄຮສະສົມ (Storage polysaccharide) ເຊັ່ນ: ໄກລໂຄເຈນ ແລະ ແປ້ງ ເຊິ່ງປຽບຄືແຫຼ່ງອາຫານທີ່ເກັບສະສົມພະລັງງານໄວ້
  4. ຄາຣໂບໄຮເດຣດ ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມປົກກະຕິ
  5. ຄາຣໂບໄຮເດຣດຈະຊ່ວຍຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງໂປຣຕິນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຜົາຜານເປັນພະລັງງານ ຫາກໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກຄາຣໂບໄຮເດຣດພຽງພໍແລ້ວ
  6. ຄາຣໂບໄຮເດຣດທີ່ເຫຼືອໃຊ້ຈາກການປ່ຽນໄປເປັນພະລັງງານ ແລະ ສ້າງໄກລໂຄເຈນ ຮ່າງກາຍຈະນຳໄປໃຊ້ໃນການສັງເຄາະໄຂມັນ ແລະ ກຣົດອະມິໂນ
  7. ຄາຣໂບໄຮເດຣດຈະຊ່ວຍໃນການທຳງານຂອງສະມອງຈະຕ້ອງອາໃສກລູໂຄສ (glucose) ເຊິ່ງເປັນຕົວໃຫ້ພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ

 

ທີ່ມາຈາກ: https://medthai.com
ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!