ວິທີນວດສະລາຍໄຂມັນໜ້າທ້ອງ ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

https://youtu.be/sVxLDo7ntiw