ຈີນ! ຂຸດພົບສົບມ່ຳມີ້ ຖືກດອງສົບມາດົນກວ່າ 2,000 ປີ ແຕ່ສະພາບສົບຍັງບໍ່ເນົ່າເລະ

лªÉçÕÕƬ£¬Ì©ÖÝ£¨½­ËÕ£©£¬2011Äê3ÔÂ4ÈÕ ¡¡¡¡½­ËÕÌ©ÖÝÔٴγöÍÁÃ÷´ú²»¸¯Å®Ê¬ ¡¡¡¡¹¤×÷ÈËÔ±ÔÚÏÖ³¡ÕûÀí³öÍÁµÄÃ÷´úŮʬ(3ÔÂ1ÈÕÅÄÉ㣩¡£ ¡¡¡¡½üÈÕ£¬ÔÚ½­ËÕÌ©ÖÝÊдºÀ¼Â·Ê©¹¤ÏÖ³¡·¢¾ò³öÈý¸±Ã÷´ú¹×ľ£¬ÆäÖÐÒ»¾ß¹×ľ´ò¿ªºó·¢ÏÖÁ˱£´æÍêÕûµÄŮʬ£¬²»½öÎå¹ÙÍêÕû£¬Á¬Í··¢¶¼Ã»ÓÐÍÑÂä¡£¾Ý½éÉÜ£¬´ËÇ°£¬Ì©ÖÝÒѳöÍÁÁË3¾ß²»¸¯Ê¬Ì壬¾ùΪÃ÷´úÈË¡£ ¡¡¡¡Ð»ªÉç·¢£¨¹ËÏéÖÒ¡¡É㣩

ເວັບໄຊຂ່າວໃນປະເທດຈີນໄດ້ລາຍງານເຫດການສະຫຍອງຂັວນ ໃນມົນທົນຈຽງຊູ ປະເທດຈີນ ເມື່ອມີການຂຸດພົບສົບຮ່າງກາຍແມ່ຍິງທີ່ຄາດວ່າເປັນສົບທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ ຣາຊະວົງໝິງ (ປີ ຄ.ສ 1386-1644) ເຊິ່ງຖືກດອງໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ປີ ຖືວ່າເປັນສົບທີ່ມີສະພາບດີ ເຖິງຈະຖືກເກັບໄວ້ດົນຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ກໍ່ຍັງບໍ່ເນົ່າ ແລະ ມີສະພາບຄືກັບເສຍຊີວິດມາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດປີ

лªÉçÕÕƬ£¬Ì©ÖÝ£¨½­ËÕ£©£¬2011Äê3ÔÂ4ÈÕ ½­ËÕÌ©ÖÝÔٴγöÍÁÃ÷´ú²»¸¯Å®Ê¬ 3ÔÂ1ÈÕ£¬½­ËÕÊ¡Ì©ÖÝÊв©Îï¹Ý¹¤×÷ÈËÔ±½«³öÍÁÃ÷´úŮʬ̧³ö¹×Íâ¡£ ½üÈÕ£¬ÔÚ½­ËÕÌ©ÖÝÊдºÀ¼Â·Ê©¹¤ÏÖ³¡·¢¾ò³öÈý¸±Ã÷´ú¹×ľ£¬ÆäÖÐÒ»¾ß¹×ľ´ò¿ªºó·¢ÏÖÁ˱£´æÍêÕûµÄŮʬ£¬²»½öÎå¹ÙÍêÕû£¬Á¬Í··¢¶¼Ã»ÓÐÍÑÂä¡£¾Ý½éÉÜ£¬´ËÇ°£¬Ì©ÖÝÒѳöÍÁÁË3¾ß²»¸¯Ê¬Ì壬¾ùΪÃ÷´úÈË¡£ ¡¡¡¡Ð»ªÉç·¢£¨¹ËÏéÖÒ¡¡É㣩

лªÉçÕÕƬ£¬Ì©ÖÝ£¨½­ËÕ£©£¬2011Äê3ÔÂ4ÈÕ ¡¡¡¡½­ËÕÌ©ÖÝÔٴγöÍÁÃ÷´ú²»¸¯Å®Ê¬ ¡¡¡¡ÔÚÌ©ÖÝ´ºÀ¼Â·Ê©¹¤ÏÖ³¡³öÍÁµÄÃ÷´ú¹×ľ¼°±£´æÍêÕûµÄŮʬ£¨3ÔÂ1ÈÕÅÄÉ㣩¡£ ¡¡¡¡½üÈÕ£¬ÔÚ½­ËÕÌ©ÖÝÊдºÀ¼Â·Ê©¹¤ÏÖ³¡·¢¾ò³öÈý¸±Ã÷´ú¹×ľ£¬ÆäÖÐÒ»¾ß¹×ľ´ò¿ªºó·¢ÏÖÁ˱£´æÍêÕûµÄŮʬ£¬²»½öÎå¹ÙÍêÕû£¬Á¬Í··¢¶¼Ã»ÓÐÍÑÂä¡£¾Ý½éÉÜ£¬´ËÇ°£¬Ì©ÖÝÒѳöÍÁÁË3¾ß²»¸¯Ê¬Ì壬¾ùΪÃ÷´úÈË¡£ ¡¡¡¡Ð»ªÉç·¢£¨¹ËÏéÖÒ¡¡É㣩

лªÉçÕÕƬ£¬Ì©ÖÝ£¨½­ËÕ£©£¬2011Äê3ÔÂ4ÈÕ ¡¡¡¡½­ËÕÌ©ÖÝÔٴγöÍÁÃ÷´ú²»¸¯Å®Ê¬ ¡¡¡¡ÔÚÌ©ÖÝ´ºÀ¼Â·Ê©¹¤ÏÖ³¡³öÍÁµÄÃ÷´úŮʬͷ²¿£¨3ÔÂ1ÈÕÅÄÉ㣩¡£ ¡¡¡¡½üÈÕ£¬ÔÚ½­ËÕÌ©ÖÝÊдºÀ¼Â·Ê©¹¤ÏÖ³¡·¢¾ò³öÈý¸±Ã÷´ú¹×ľ£¬ÆäÖÐÒ»¾ß¹×ľ´ò¿ªºó·¢ÏÖÁ˱£´æÍêÕûµÄŮʬ£¬²»½öÎå¹ÙÍêÕû£¬Á¬Í··¢¶¼Ã»ÓÐÍÑÂä¡£¾Ý½éÉÜ£¬´ËÇ°£¬Ì©ÖÝÒѳöÍÁÁË3¾ß²»¸¯Ê¬Ì壬¾ùΪÃ÷´úÈË¡£ ¡¡¡¡Ð»ªÉç·¢£¨¹ËÏéÖÒ¡¡É㣩

ທີ່ມາຈາກ : http://www.focus-asia.com/socioeconomy/politics_economics_society/270753/

ແລະ http://world.kapook.com/pin/57f4c9744d265aadea8b4567
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!