ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນເກີດແທ້! ຫລັງພິຈະນາອະນຸມັດງົບຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບກະທົບ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໃນໄວໆນີ້ ເມື່ອລັດຖະບານລາວຢືນຢັນວ່າການປັກຫລັກໝາຍແລ້ວທາງໃນເຂດຊຸມຊົນໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ປັດຈຸບັນພວມພິຈາລະນາອະນຸມັດງົບປະມານຄ່າເວນຄືນທີ່ດິນ-ຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງຍັງສືບຕໍ່ການປັກຫລາຍຂອບເຂດສະຖານນີລົດໄຟຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ,ເມືອງຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານລາວພວມພິຈາລະນາຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດຂອງຄົນລາວຈໍານວນ 20 ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມເປັນບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາລູກຊວງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການ.

ຫລ້າສຸດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຂະບວນການໄກເກ່ຍ, ເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການມີສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງໄດ້ສໍາເລັດການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການໄກເກ່ຍ ແລະ ວຽກເວນຄືນທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ກຽມຂຶ້ນແຜນສະເໜີຂໍງົບປະມານບໍລິຫານເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກດັ່ງກ່າວ. ປັດຈຸບັນລັດຖະບານພວມພິຈາລະນາອະນຸມັດງົບປະມານບໍລິຫານເກືອບ 5 ຕື້ກີບເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສ່ວນງົບປະມານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວຽກງານເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆນັ້ນທາງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນຂອງໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ.

ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນິວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,ຫົວໜ້າຄະນະປະສານງານໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນການເຜີຍແຜ່ ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫານີ້ ຢູ່ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ : ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບເປັນລົດໄຟມາດຕະຖານຊັ້ນI, ເສັ້ນທາງດ່ຽວ, ການກຳນົດຄວາມເນີນອອກແບບສູງສຸດຂອງໂຄງການແມ່ນ 1.2% ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ, 2.4%ເຂດພູສູງ, ເຕັກນິກການອອກແບບແມ່ນອີງໃສ່ພູມີປະເທດເປັນຫລັກໃນນີ້ແບ່ງການ ອອກແບບເປັນ 2 ຊ່ວງຄື : ບໍ່ເຕ່ນ-ວັງວຽງ ເປັນເຂດພູຜາຊັນ ແລະ ວັງວຽງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດທົ່ງພຽງ , ຄວາມໄວຂອງລົດໄຟແມ່ນອີງໃສ່ການ ຄິດໄລ່ປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ – ສິນຄ້າ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ລາງຮ່ວມ ກັນ, ອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງຫລາຍປະເທດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ການກຳນົດຄວາມໄວອອກແບບສຳລັບຂົນສົ່ງໂດຍສານທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ສະເພາະ ເຂດພູ ດອຍແມ່ນ 160 ກມ/ຊມ, ເຂດທົ່ງພຽງ ຊ່ວງວັງວຽງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 200 ກມ/ຊມ ໃນອະນາຄົດ, ຄວາມໄວສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 120 ກມ/ຊມ, ລະບົບການຂັບເຄື່ອນຂະບວນລົດໄຟແມ່ນນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 3000 ໂຕນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ສາ ມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4000 ໂຕນ ໃນໄລຍະຍາວ.

ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນິວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ – ສປ ຈີນ ສຳລັບໂຄງສ້າງການລົງທຶນ ສອງຝ່າຍ ຈະໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໂດຍຝ່າຍລາວຖືຮຸ້ນ 30%, ຈີນ 70% , ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 5,956 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະທີ່ສາມາດແທນທຶນຄືນທັງໝົດຂອງການລົງທຶນແມ່ນ 35 ປີ (ລວມທັງໄລຍະການກໍ່ສ້າງ).

ພາບ-ຂ່າວ: ເກີດຂວັນໃຈ

ທີ່ມາ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ