Hyundai ຈະສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກຕົວລະຄອນ IRONMAN

ເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ blogຂອງ Hyundai (ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ລາຍໃຫຍ່ຂອງປະເທດເກົາຫລີ) ໄດ້ມີການໂພດ ຂໍ້ມູນເລັກນ້ອຍ ພ້ອມຮູບປະກອບໃນblog.hyundai.co.kr  ກ່ຽວກັບການສ້າງຫຸ່ນທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈມາຈາກ IRONMAN ຕົວລະຄອນຊຸບເປີຮີໂລ້ສຸດຮິດຈາກຄ້າຍ Marvel ຊຶ່ງທາງ Hyundai ເຜີຍວ່າ ຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດໃສ່ໄດ້ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການຖ່າຍຮູບເງົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳໄດ້ເຊັ່ນ: ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນກົນໄກການຜະລິດ ການໃຊ້ເປັນອຸປະກອນເສີມຍົກສິ່ງຂອງທີ່ໜັກ ພ້ອມປ້ອງກັນແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຂອງພະນັກງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

7962_1605171652586Y

ໂດຍຫຸ່ນຍົນຕົວນີ້ ສາມາດຍົກຂອງໜັກໄດ້ເຖິງ 270 ກິໂລກຼາມ ສ່ວນນໍ້າໜັກຂອງມັນເອງຢູ່ທີ່ປະມານ 50 ກິໂລກຼາມເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງອອກແບບມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ສວມໃສ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ສະດວກ ແລະ ໄວຂຶ້ນ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາຍັງມີການທົດສອບກັບຜູ້ພິການ ທີ່ເປັນອຳມະພາດແຕ່ເຄິ່ງໂຕລົງໄປ ເພື່ອໃຫ້ກັບມາຢ່າງໄດ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ໃນຕອນນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບຫຍັງເລີຍສຳລັບເລື່ອງລາຄາ ແລະ ກຳນົດການວາງຂາຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖືໄດ້ວ່າເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ແປກໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນໜ້າຕື່ນໃຈຫຼາຍ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖ້າຕິດຕາມຂ່າວສານກັນໃໝ່.

 

ທີ່ມາ: http://www.sedthakid.la/