4 ສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກບອກລັກສະນະຜູ້ຊາຍ ທີ່ ເກັ່ງເລື່ອງ…ເທິງຕຽງ

ວັນນີ້ເຮົາຈະມາເອົາໃຈສາວໆກັນແນ່ເລັກໜ້ອຍ ເພາະທີ່ຜ່ານເຮົາເຄີຍເວົ້າກ່ຽວກັບເຄັດລັບການສັງເກດແມ່ຍິງທີ່ເກັ່ງເລື່ອງເທິງຕຽງ ໃຫ້ໜຸ່ມໆໄດ້ຮູ້ກັນໄປແລ້ວ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຍັງມີສາວໆຫລາຍຄົນທີ່ຢາກຮູ້ເລື່ອງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ສາວບາງຄົນອາດຢາກຮູ້ວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ຕົນເອງຄົບຢູ່ໃນຕອນນີ້ ຈະມີຄວາມ ແຊັ໋ບ, ເຜັດ, ມັນ ເລື່ອງເທິງຕຽງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຕ້ອງລອງອ່ານຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຂຽນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການສັງເກດຜູ້ຊາຍຂອງທ່ານ

b98a63f890327be6fa99097e72b5f426

ຟັງ ‘ນ້ຳສຽງ‘ ຂອງເຂົາ

ຜູ້ຊາຍທີ່ສຽງທຸ້ມຕ້ຳຟັງແລ້ວເຊັກຊີສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຄີ້ມໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີສຽງແຫຼມໆ ນ້ຳສຽງທຸ້ມບົ່ງບອກເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄວາມມີອຳນາດ ໂດຍສະເພາະເວລາຢູ່ເທິງຕຽງ ພວກເຂົາຈະເປັນຝ່າຍເຮັດຫຼາຍກ່ວາຝ່າຍຮັບ ແລະ ການຄວບຄຸມຈັງຫວະໃນເວລາເທິງຕຽງແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍສຽງແຫຼມມີຄວາມເປັນເດັກຢູ່ໃນຕົວຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ຜູ້ຊາຍພວກນີ້ຈະເປັນປະເພດເລົ້າໂລມອາລົມເກັ່ງ ທັງເປັນຜູ້ເຮັດ ແລະ ຜູ້ຮັບທີ່ດີ

ຜູ້ຊາຍທີ່ເວົ້າໄວເກີນໄປຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາເຮັດເລື່ອງຢ່າງວ່າຢູ່ເທິງຕຽງໄດ້ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ສາວງຸດງິດເລັກໜ້ອຍ

CP040

ການສຳພັດ

ອີກວິທີໜຶ່ງໃນການສັງເກດຜູ້ຊາຍຄືເວລາທີ່ເຂົາຈະເຕະເນື້ອຕ້ອງຕົວທ່ານ ຫາກຊາຍຄົນໃດທີ່ມີຄວາມເປັນຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃນເວລາເຕະເນື້ອຕ້ອງຕົວທ່ານ ແບບບໍ່ລູ່ມລ່າມ  ຫຼື ເງີກງາກເກີນໄປ ຖືວ່າເຂົານັ້ນມີລີລາ, ມີຊັ້ນເຊີງ ທີ່ເກັ່ງສົມຄວາມ.

ຫາກມືຊາຍຄົນໃດມັກບໍ່ຢູ່ກັບຕົວເອງ ກ້າສຳພັດທ່ານມັກຈັບທ່ານບໍ່ວ່າຈະເປັນມື, ຜົມ ແລະ ໂອບກອດ… ຊາຍຄົນນີ້ຖືວ່າແຊັ໋ບ ພໍສົມຄວນ ແຕ່ກໍ່ອາດຈະບົ່ງບອກວ່າເວລາຢູ່ເຖິງຕຽງລາວຈະເປັນຄົນທີ່ມັກເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ບໍ່ມັກຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຄົນ

ຫາກຜູ້ຊາຍຄົນໃດບໍ່ກ້າສຳພັດຕົວທ່ານເລີຍ ໝາຍຄວາມວ່າລາວຍັງອ່ອນປະສົບການເລື່ອງນີ້ຢູ່

fClnIH-F

ເຂົາກິນແບບໃດ

ກິນອາຫານໄວ ເລື່ອງເທິງຕຽງເຂົາຈະເປັນແບບເສືອປືນໄວແບບການກິນເຊັ່ນກັນ

  ຄ່ອຍໆກິນໃຊ້ເວລາດົນໆ ຊາຍຈຳພວກນີ້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການມີເຊັກສ໌ດົນເໝືອນການກິນ ແລະ ຈະມີເທັກນິກທີ່ດີໃນເວລາຢູ່ເທິງຕຽງ

ຈອມຈູ້ຈີ້ເລືອກກິນ ພວກເຂົາກໍ່ມັກຈະຈູ້ຈີ້ໃນເວລາຢູ່ເທິງຕຽງເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຄູ່ນອນໝົດອາລົມໄດ້ງ່າຍ

pu

‘ຈູບ’ ດຽວກໍ່ຮູ້ເລື່ອງ

1.ຈູບຢ່າງໝັ້ນໃຈ ເປັນການບົ່ງບອກວ່າເຂົາມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄົນມັກບົງການ

2.ຈູບຢ່າງຊຳນານ ຜູ້ຊາຍທີ່ຊ່ຽວຊານເລື່ອງການຈູບ ກໍ່ຍ່ອມຊ່ຽວຊານເລື່ອງເທິງຕຽງເຊັ່ນດຽວກັນ

3.ມີສຽງລະຫວ່າງຈູບ  ຫາກທ່ານໄດ້ຍິນສຽງເວລາຈູບເບົາໆ ບອກເລີຍວ່າຊາຍຄົນນີ້ຮ້ອນແຮງເລື່ອງເຊັກສ໌ເຫຼືອເກີນ

ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນກໍ່ເປັນພຽງຫຼັກການພື້ນຖານ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ກຳລັງຢາກສຶກສາຄົນຮັກຂອງທ່ານນຳໄປສັງເກດເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເລື່ອງຄູ່ນອນຂອງທ່ານຈະ ດຸເດັດເຜັດມັນ ຂະໜາດໃດນັ້ນມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຈັ່ງໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນ ຮັກກັນກໍ່ພໍ