ສະໝຸນໄພກຳຈັດ ຂີ້ກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນ, ຂີ້ກ້ຽນ ໃຫ້ຫາຍຂາດ

เกลื้อนเกิดจาก

ວັນນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳສະໝຸນໄພທີ່ສາມາດກຳຈັດ ຂີ້ກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນ, ຂີ້ກ້ຽນ ທີ່ມີຕາມຜິວໜັງໃນບໍລິເວນຮ່າງກາຍໃຫ້ຫາຍຂາດມາຝາກກັນ ຫາກໃຜບໍ່ຢາກເສຍເງິນໄປກັບການຊື້ຢາມາທາ ກໍ່ສາມາດເລືອກເອົາສູດໃດສູດໜຶ່ງໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

26_20150814162216.“ກະທຽມປອກເປືອກກະທຽມແລ້ວຕຳໃຫ້ແຫຼກຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາທາໃສ່ບ່ອນທີ່ເປັນກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນ,ຂີ້ກ້ຽນ ວັນລະ 2 ຄັ້ງ ຫຼັງຈາກຫາຍດີແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ທາຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ 7-10ວັນ ຂີ້ກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນກໍ່ຈະບໍ່ກັບມາຫາທ່ານເລີຍ

Health--Wellness-ImageCrop_2_22244-13-22729m“ຫົວຂ່າ” ໃຊ້ຂ່າສົດຕຳແລ້ວໄປປະສົມກັບເຫຼົາບອງຢາ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາມາທາບໍລິເວນທີ່ເປັນຂີ້ກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນ,ຂີ້ກ້ຽນ

dsc_0520_0

“ໃບຂີ້ເຫຼັກປ່າໃບໄມ້ສົດຕຳໃຫ້ແຫຼກແລ້ວນຳໄປແຊ່ເຫຼົ້າຂາວໄວ້ປະມານ 3-5 ວັນ ໝັ່ນຄົນຢາທີ່ແຊ່ທຸກມື້ ຜ່ານໄປ 3-5 ວັນກໍ່ເອົານ້ຳທີ່ໝັກໄວ້ມາທາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນຂີ້ກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນ,ຂີ້ກ້ຽນ ວັນລະ 2-3 ເທື່ອ ຈົນກ່ວາຈະຫາຍດີ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ນຳໃບຂີ້ເຫຼັກປ່າສົດມາຕຳໃຫ້ແຫຼກແລ້ວນຳມາທາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນຂີ້ກາກ, ຂີ້ເຮື້ອນ,ຂີ້ກ້ຽນກໍ່ໄດ້