ບົດຮຽນທີ່ບໍ່ມີໃນຫ້ອງຮຽນຈາກ Nokia ທີ່ຄັ້ງໜື່ງ ເປັນບໍລິສັດມືຖືເບີໜື່ງຂອງໂລກ.

ນີ້ແມ່ຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍຈາກ CEO ຂອງ NOKIA ທີ່ຄັ້ງໜື່ງເຄີຍເປັນບໍລິສັດຂາຍໂທລະສັບລະດັບໜື່ງຂອງໂລກ ແຕ່ມື້ນີ້ກັບຕ້ອງປິດສາກລົງ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າສັ້ນໆທັງນໍ້າຕາຂອງ CEO:

ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຕ້ອງສູນເສຍ” ແລະແນ່ນອນທຸກມື້ນີ້ ໂລກເຮົາມີການປ່ຽນແປງໄວທີ່ສຸດ ໄວຈົນຫຼາຍທຸລະກິດລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກ.

ຈາກຄົນທໍາມະດາກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຈາກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງກັບກາຍເປັນຄົນຕົກອັບ,ຈາກຄົນໂງ່ມາເຄິ່ງຊີວິດກັບພິກມາເປັນມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ, ຈາກຄົນທີ່ນັ່ງແຕ່ໃນເຮືອນກັບຂາຍສີນຄ້າໄປທົ່ວໂລກ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າ ແລະ ພວກເຮົາ,ເຈົ້າ, ຂ້ອຍຕ້ອງມາຮູ້ຈັກ ແລະ ຮຽນຮູ້ຄໍາວ່າ “ປັບປຸງ,ປັບຕົວ ແລະ ປັບໃຊ້” ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໝຸນຕາມໂລກທັນ.

ແລະນີ້ແມ່ນ 5 ຂໍ້ຄິດຈາກບົດຮຽນຂອງບໍລິສັດ Nokia ທີ່ມື້ນີ້ມອບບົດຮຽນທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຄົນທັງໂລກຕ້ອງຈົດຈໍາ ແລະ ປັບໃຊ້:

1. ຖ້າເຈົ້າຢຸດການຮຽນຮູ້ ເຈົ້າກໍ່ຈະນຳຄົນອື່ນບໍ່ທັນ

2. ໂລກມັນປ່ຽນແປງໄວຫຼາຍ ແລະ ຈະໄວກວ່າທີ່ເຈົ້າຄາດການ. ສະນັ້ນ, ຢ່າຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ

3. ຢ່າຢຶດຕິດກັບຄວາມສຳເລັດຂອງມື້ວານ ເພາະວ່າຄວາມສຳເລັດຂອງມື້ວານ ຈະຖືກແທນທີ່ໂດຍສິ່ງໃໝ່ໆໃໝ່ຂອງມື້ອື່ນ

4. ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ແຕ່ຖ້າຄູ່ແຂ່ງເຂົາເຈົ້າກ້າວໝ້າໄປກວ່າເຈົ້າ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າເຈົ້າ ແຕ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ຍອມປັບໂຕ ເຈົ້າກໍ່ອາດບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້

5. ສໍາລັບກົນລະຍຸດ ຫຼື ແຜນການທີ່ເຈົ້າມີໃນມື້ນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ແປວ່າມັນຈະປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ສິ່ງໃດທີ່ຄວນປັບ ເຮົາຕ້ອງປັບເພື່ອໃຫ້ທັນກະແສການປັບປ່ຽນຂອງໂລກ ເຊິ່ງບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າປ່ອຍໃຫ້ເຫດການນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າຈິ່ງຄ່ອຍຕື່ນໂຕ.

ທີ່ມາຈາກ: Debt