ສັດປ່າຜູ້ໜ້າສົງສານ

ເລື່ອງທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະຜິດໃຈສຳລັບຄົນມັກກິນສັດປ່າເປັນອາຫານ ແລະ ອາດຈະຖືກໃຈສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ມີຈິດໃຈອະນຸລັກສັດປ່າ ຫາກເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄປແຕະຕ້ອງເຖິງພາກສ່ວນໃດ ກໍ່ຕ້ອງຂໍອະໄພນຳ ທີ່ຍົກເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາເວົ້າເພາະຢາກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸລັກສັດປ່າໃຫ້ຢູ່ກັບປ່າໄມ້ລາວ ແລະ ຄົນລາວຕະຫຼອດໄປ ລວມທັງມື້ນີ້ເປັນວັນສິນແນ່ເລີຍຂໍຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ.

27

ຫຼາຍໆຄົນເຄີຍເດີນທາງໄປທ່ຽວຫຼິ້ນຕ່າງແຂວງ ເມື່ອເວລາໄປເລາະທີ່ຕະຫຼາດບາງແຂວງ ຫຼື ບາງແຂວງມີຮອດຕະຫຼາດສັດປ່າຢ່າງເປີດເຜີຍ ເຮົາຈະເຫັນແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າ ນຳສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດມາວາງຂາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ເຫັນຜູ້ຄົນມັກຊື້ໄປກິນ ໄປເປັນຂອງຕ້ອນ ເມື່ອເຫັນພາບນີ້ແບບນີ້ແລ້ວທ່ານຄິດແນວໃດ?

ສຳລັບສັດທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວຄືຮ່າງກາຍທີ່ໄຮ້ວິນຍານໃນເວລາທີ່ທ່ານຂາຍ ຫຼື ເວລາທີ່ທ່ານຊື້ທ່ານອາດຈະບໍ່ຄິດຫຍັງ ແຕ່ສຳລັບສັດທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ທ່ານເຄີຍສັງເກດເລິກໆເບິ່ງພຶດຕິກຳ, ເບິ່ງສີໜ້າ, ເບິ່ງແວວຕາຂອງມັນ ຫຼືບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານມີຄວາມສຸກ ແຕ່ມັນຄົງມີຄວາມທຸກຈົນຫາແນວປຽບບໍ່ໄດ້ມັນຄົງຮ້ອງຂໍຊີວິດ, ຮ້ອງຂໍຄວາມເມດຕາໂດຍມີຄວາມຫວັງເທົ່າກັບ 0% ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແລ້ວຮູ້ສຶກສະເທືອນໃຈແຕ່ຊ່ວຍຫຍັງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວໃຜຈະຊ່ວຍພວກເຂົາໄດ້ ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ທ່ານເຄີຍເປັນ ຫຼື ບໍ່?.

ມະນຸດເປັນສັດທີ່ປະເສີດທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ມະນຸດບາງກຸ່ມຄົນເປັນຫຍັງຈິດໃຈຈິ່ງຂາດຄວາມເມດຕາກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ອາໃສເທິງໂລກໜ່ວຍນີ້ຮ່ວມກັບເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນສິດສ່ວນບຸກຄົນໃນຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນມັນບໍ່ຄືກັນ ຄົນທີ່ມັກກິນສັດປ່າກໍ່ກິນໄປ ຄົນທີ່ບໍ່ມັກກໍ່ບໍ່ກິນ.

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງສັດປ່າໃນລາວມັນມີຫຼາຍ ແລະ ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ທີ່ຜ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີໜ່ວຍງານອະນຸລັກສັດປ່າທີ່ລົງໄປສຶກສາອົບຮົມນຳກຸ່ມບ້ານຕ່າງໆໃນແຖບຊົນນະບົດ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ຄືບໍ່ມີຂ່າວຄາວນັ້ນເລີຍ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງຫຼາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເພາະຢ້ານໃນວັນຂ້າງໜ້າສັດປ່າໃນລາວເຮົາຈະສູນພັນ ລູກຫຼານຈະຮູ້ຈັກສັດປ່າແຕ່ໃນຮູບ ຍ້ອນປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ ບາງຄົນກໍ່ກິນແຕ່ກໍ່ຊື້ໄປຕ້ອນເພື່ອນ ບາງຄົນກໍ່ຊື້ກິນເອງ ບາງຄົນກໍ່ຊື້ເປັນສິນຄ້າ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ພຶດຕິກຳແບບນີ້ມັນເປັນການທຳລາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທຳມະຊາດອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຖ້າພວກເຮົາຍັງບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເລື່ອງນີ້ນຳກັນທຸກພາກສ່ວນ ແລ້ວ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍສັດປ່າຜູ້ໜ້າສົງສານທີ່ຖືກຮຸກຮານຈາກມະນຸດ.

ເລື່ອງນີ້ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂພຽງພາກສ່ວນດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຕ້ອງແກ້ໄຂຊ່ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດທີ່ເປັນຝ່າຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພາກສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ຄອຍໃຫ້ານສະໜັບສະໜູນປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈິ່ງແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍແທ້

ທີ່ຂຽນໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີເຈດຕະນາພາດພິງເຖິງບຸກຄົນໃດ ພາກສ່ວນໃດທັງນັ້ນ ແຕ່ຂຽນເພື່ອເປັນກະບອກສຽງໃນການຂໍຄວາມເມດຕາຈາກພວກທ່ານແທນສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ສາມດເວົ້ານຳພວກທ່ານໄດ້ກໍ່ເທົ່ານັ້ນເອງ.