ນິທານພື້ນເມືອງລາວ ເລື່ອງ ເສນາເຖົ້າ

tmp

ນິທານພື້ນເມືອງລາວ ເລື່ອງ ເສນາເຖົ້າ

ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ​ໜຶ່ງ​ມີ​ເສນາ​ເຖົ້າຄົນ​ຫນຶ່ງດຳລົງ​ຊີບ​ຢູ່​ມື້ໜຶ່ງ​ໝໍ​ດູຄົນ​ ໜຶ່ງ​ໄດ້​ບອກ​ລາວວ່າ:ພາຍ​ໃນ​ເຈັດ​ວັນ​ນີ້​ເຄາະ​ຕາຍ​ຈະ​ເຂົ້າ​​ເຖິງເຈົ້າ.​ ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລຽງ​ເຄາະ​ຕາຍ​ນີ້​ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຈົນ​ຮອດ​ຍາມ​ຕູດ​ຊ້າຍຂອງ​ວັນ​ຖ້ວນ ​ເຈັດ​ຢ່າ​ໄດ້​ລົງ​ເຮືອນ​ໄປ​ທ່ຽວ​ຄວ່າ​ເນີ!ວິດ​ຍາມ​ຕູດ​ຊ້າຍ​ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ ຄ່ອຍລົງ​. ​ເມື່ອນັ້ນ​ເສນາ​ເຖົ້າກໍ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະນຳ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ ເປັນ​ໄພ​ແກ່​ລາວ.​ແຕ່​ໃນ​ວັນ​ຖ້ວຍ​ເຈັດ​ຍາມ​ອາທິດ​ຂຶ້ນກາຍ​ທ່ຽງ​ເສນາ​ເຖົ້າ​ ໄດ້​ນັບ​ເວລາ​ຜິດ​ວ່າ​ລ້ຳຍາມ​ຕູດ​ຊ້າຍ​ແລ້ວ​ແຕ່​ແທ້​ຈິ່ງ​ຍັງ​ບໍ່​ລ້ຳ​ເທື່ອ ​ລາວຈິ່ງ​ຖື​ໂອ​ນ້ຳສົ້ມປ່ອຍ​ລົງ​ເຮືອນ​ໄປ​ທ່ານ້ຳ.ຫຼັງຈາກ​ອາບນ້ຳສະຫົວ​ແລ້ວ​ ລາວ​ກໍ​ຢືນ​ຕາກ​ຄີງ​ຢູ່​ແຄມ​ທ່ານ້ຳ.​ເມື່ອນັ້ນລາດ​ຊະບຸ​ດນ້ອຍ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ ທ່ຽວ​ຄວ່າ​ຫຼິ້ນທ່ານ້ຳ ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຊົ້າຍັງ​ບໍ່​ກັບ​ຄືນ​ມາວັງ,ພວກ​ຂ້າ​ລາຊະ​ບໍລິ​ພານຮົນ​ເຮ​ທ່ຽວ​ຊອກ ​ຫາ​ທຸກ​ແຫ່ງ.​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຫັນ​ໂອ​ຂອງ​ເສນາ​ເຖົ້າ​ເຊິ່ງ​ເໝືອນ​ກັບ​ໂອ​ຂອງ​ ລູກ​ພະຍາ​ພວກ​ຂ້າ​ລາຊະ​ບໍລິພານ​ກໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ພິດ​ວ່າ​ເສນາ​ເຖົ້າ​ໄດ້​ຂ້າ​ ລູກ​ພະຍາ​ເຂົາ​ຈິ່ງ​ຈັບ​ກຸມ​ແລະ​ບັງ​ຄັບລາວ​ໄປ​ທີ່​ພະ​ລາຊະ​ວັງ.ພວກ​ເຂົາ​ ລາຍ​ງານ​ພະຍາ​ວ່າ​ພວກ​ຜູ້​ຂ້າ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ກຸມມານ​ນ້ອຍ​ດົນ​ນານ​ແຕ່​ບໍ່​ ເຫັນ.​ເມື່ອ​ພວກ​ຂ້າ​ໄປ​ທ່ານ້ຳກໍ​ເຫັນ​ເສນາ​ເຖົ້າສະຫົວ​ຢູ່​ດ້ວຍ​​ໂອ​ຂອງ​ ເຈົ້າກຸມມານ​ຫຼື​ວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ຂ້າ​ກຸມມານ​ແລ້ວ​ໄຫຼ​ນ້ຳຖິ້ມ​ໄປ​ແນ່​ແທ້.​ໄດ້​ ຍິນ​ຄຳ​ເວົ້ານັ້ນພະຍາ​ກໍ​ເລີຍ​ຄຽດ​ແຮງ​ເລີຍ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເພັດ​ສະ​ຄາດ​ນຳ​ຕົວ​ ເສນາ​ເຖົ້າ​ໄປ​ປະຫານ​ເສຍ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕຶກ​ຕອງ.ຕອນ​ນັ້ນ​ເສນາ​ເຖົ້າກໍ​ຄິດ ​ເຫັນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ໝໍ​ດູກູ​ບໍ່​ມີ​ໂອກາດ​ແລະ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ອຸທອນ ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ເລີຍ.​ເປັນ​ນຳ​ກູ​ເພີກ​ເສີຍ​ຕໍ່​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ໝໍ​ດູ​ກູ​ຟ້າວ​ ອອກ​ບ້ານ​ແຕ່​ເວັນ​ໂພດ​ຍາມ​ຕູດ​ຊ້າຍ​ຍັງ​ບໍ່​ສ້ຽງ​ເທື່ອ​ກູ​ຈິ່ງ​ປະສົບ​ເຄາະ ​ຕາຍ​ຈັ່ງຊີ້.​ເພື່ອ​ແກ້​ບັນຫານີ້ກູ​ຕ້ອງ​ຍຶດຊ່ວງ​ຊີວິດ​ກູ​ໄວ້​ໃຫ້​ກາຍ​ຍາມ ​ຕູດ​ຊ້າຍ​ກ່ອນ.ດັ່ງນັ້ນ​ເສນາ​ເຖົ້າຈິ່ງ​ເວົ້າກັບ​ເພັດ​ສະ​ຄາດ​ວ່າ:ສູ​ ເຈົ້າທັງຫຼາຍ​ເຮີຍ!ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ກູ​ຈະ​ຂໍ​ສູ​ບໍ່​​ໃຫ້​ປະຫານ​ກູ,​ແຕ່​ກູ​ນີ້ ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ວ່າ​ຮີດ​ເຄົ້າຂອງ​ເກົ່າ​ຄອງ​ບູຮານ​ອັນ​ດີ​ມີ​ປະ​ໂຫຍ​ດຕໍ່​ບ້ານ​ ເມືອງ​ເຮົາ​ນັ້ນຄັນ​ກູ​ຕາຍ​ເສຍ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ຮູ້.​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ສັ້ນກ່ອນ​ກູ ​ຕາຍ​ກູ​ຢາກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ມີ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃຫ້​ບ້ານ​ເມືອ​ງ​ແລະ​ໃຫ້ສູ,ກູ​ ຢາກ​ສອນຄວາມ​ຮູ້​ວິຊາ​ອັນ​ສູ​ຈະ​ໃຊ້​ໄວ້​ຖວາຍ​ຄຳ​ປຶກສາ​ແກ່​ພະຍາ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ ງດຽວ​ກັບ​ກູ.​ໃຫ້​ສູ​ເອົາ​ພັບ​ແລະ​ສໍ​ມາ​ຂຽນ​ກ່າຍ​ເອົາ​ຄຳ​ເວົ້າອັນ​ກູ​ຈະ​ ບອກ​ໃຫ້.​ເພັດ​ສະ​ຄາດ​ກໍ​ເກີດ​ຄວາມ​ຢາກ​ເຮັດຕາມ​ຄຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ບັດ​ ນັ້ນ,​ເພື່ອ​ຈະ​ທ່ວງ​ເວລາ​ປະຫານ​ອອກ​ເສນາ​ເຖົ້າ​ໄດ້​ຊອກ​ສິ່ງ​ທີ່​ມາ​ເລົ່າ​ ສູ່​ເຂົາ​ຟັງ​ເລື່ອງ​ແລ້ວ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ.​ເມື່ອ​ຍາມ​ຕູດ​ຊ້າຍ​ຜ່ານ​ໄດ້​ໜ້ອຍ ​ໜຶ່ງຜູ້​ແຈ້ງ​ຂ່າວ​ກໍ​ຟ້າວ​ນຳ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຍົກ​ເລີກການ​ປະຫານ​ມາບ​ອກ​ເພາະວ່າ​ ລາດ​ສະ​ບຸດ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ວັງ.ຜູ້​ຄົນ​ທັງຫຼາຍ​ຕ່າງ​ກໍ​ຊື່​ນສວ່າງ​ໃຈທີ່​ ບໍ່​ສູນ​ເສຍ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໄປ​ຢ່າງຜິດ​ພາດ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສິດທິສອນ ແກ້ວພິຈິດ