ຮ້ອນໆແບບນີ້ມີ 5 ວິທີ່ປ້ອງກັນກິ່ນກາຍ

0
1677
ຮ້ອນໆແບບນີ້ມີ 5 ວິທີ່ປ້ອງກັນກິ່ນກາຍ
ຮ້ອນໆແບບນີ້ມີ 5 ວິທີ່ປ້ອງກັນກິ່ນກາຍ
ຮ້ອນໆແບບນີ້ມີ 5 ວິທີ່ປ້ອງກັນກິ່ນກາຍ
ຮ້ອນໆແບບນີ້ມີ 5 ວິທີ່ປ້ອງກັນກິ່ນກາຍ

 

ຮ້ອນໆແບບນີ້ມີ 5 ວິທີ່ປ້ອງກັນກິ່ນກາຍ
ຮ້ອນໆ ແບບນີ້ເລື່ອງທີ່ໜຸ່ມໆ ສາວໆ ທັ້ງຫຼາຍຮູ້ສຶກກັງວົນກໍ່ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງກິ່ນໂຕ ເພາະຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາກໍ່ຄົງບໍ່ຢຸດຢູ່ຊື່ໆ ເຮົາຕ້ອງເຮັດງານ ເດິນທາງໄປທີ່ຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະມື້ອເຮົາຕ້ອງໝັ່ນໃຈວ່າເຮົາຈະຍົກແຂນ ຫຼືຂະຍັບໂຕໃນທຸກທ່າຈະບໍ່ມີກິ່ນອັນບໍ່ພຶງປະສົງເຮັດໃຫ້ຄົນຮອບຂ້າງລົງກຽດ ຫຼືນິນທາໃດ້ ເຮົາຈຶງມີ 5 ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນໂຕໃນໜ້າຮ້ອນແບບນີ້…

1. ການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກ່າຍສະອາດ

ເຮົາຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ໂດຍອາບນ້ຳຫຸກສະບູ ບໍລິເວນສອກຫຼືບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂາໜີບ ຂີ້ແຮ້ ອາດຈະໃຊ້ສະບູທີ່ມີສານດັບກິ່ນຊ່ວຍກໍ່ໃດ້ ຈາກນັ້ນໃຊ້ໂຄໂລນ ຫຼືນ້ຳຫອມອ່ອນໆ ຊ່ວຍໃນການດັບກິ່ນ ເພາະກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເຮົາຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍສາກ່ອນ

2. ການເລືອກຜະລຶດຕະພັນທີ່ດັບກິ່ນໂຕ

ຜະລິດຕະພັນໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນອາດຈະຕ້ອງພິເສດກວ່າໜ້າອື່ນໆ ເພາະອາກາດທີ່ອົບເອ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກ ໃດ້ງ່າຍເປັນທຳມະດາ ສະບູຫຼືຄີມອາບນ້ຳຕ້ອງເລືອກທີ່ລະງັບກິ່ນໂຕໃດ້ 24-48 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍ ໂຄໂລນຫຼືສະເປດັບກິ່ນໂຕຄວນເລືອກກິ່ນທີ່ເຂົ້າກັບເຮົາ ແລະເມື່ອເຫື່ອອອກຈະບໍ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳຫອມ ຈັດເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການດັບກິ່ນໂຕ ແຕ່ຫາກຮ່າງກາຍມີເຫື່ອຫຼາຍແລະບໍ່ໃດ້ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ໃສ່ນ້ຳຫອມກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກິດກິ່ນໃໝ່ທີ່ເໝັນ ບໍ່ມີໃຜຢາກເຂົ້າໃກ້ ສະນັ້ນກໍ່ຄວນເລືອກກິ່ນທີ່ເຂົ້າກັບຮ່າງກາຍແລະອາກາດຮ້ອນ

3. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ
ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ກິ່ນໂຕຫອມເໝິດມື້ ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ທາບໍລິເວນໃຕ້ວົງແຂນ ຫຼືຂີ້ແຮ້ ແລະສ່ວນອື່ນໆ ຂອງຮ່າງກາຍເພື່ອທຳລາຍແລະປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເກິດກິ່ນໂຕຮ່ວມຜະລິດຕະພັນດູດຂັບກິ່ນ ອົງປະກອບຫຼັກຂອງຜະລິດຕະພັນຄື ສານສຳຄັນສາມາດດູດຊັບກິ່ນເໝັນ ໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຫີຍອອກສູ່ອາກາດພາຍນອກ ເປັນອີກໜຶງວິທີທີ່ຍອດຮິດຫຼາຍ ວິທີນີ້ຫາຊື້ໃດ້ຕາມຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ

4. ເລື່ອງອາຫານການກິນ

ອາຫານກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶງຂອງການເກິດກິ່ນໂຕ ອີ້ຫຍັງຄວນຫຼີກລ່ຽງໃດ້ກໍ່ຄວນເຮັດ ດີກວ່າມີກິ່ນກາຍທີ່ຄົນຂ້າງໆ ເອົາໄປນິນທາ ເຄື່ອງກິນບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ກະທຽມ ຈະມີກິ່ນປົນຢູ່ກັບກິ່ນເຫື່ອຂອງເຮົາ ຄວນຮັບປະທານຜັກ ໝາກໄມ້ທີ່ມີຜະລັງງານນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ໝາກໂມ ໝາກນັດ ໝາກສີດາ ຄວນຫຼີກລ່ຽງໝາກໄມ້ແລະອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ເຊັ່ນ: ໝາກມ່ວງສຸກ ໝາກທຸລຽນ ຊີ້ນຕິດນ້ຳມັນ ຂອງຫວານ ອາຫານຕ່າງໆ ຮວມທັ້ງໜ້າຮ້ອນຄວນລ່ຽງສະໜຸນໄພ ເຊັ່ນ: ຂ່າ ຫົວສີໄຄ້ ໃບໝາກກູດ ເພາະມີສານກະຕຸ້ນການລະເຫີຍຂອງກິ່ນໂຕ ຮວມທັ້ງອາຫານເຜັດຮ້ອນເກິນໄປ ແລະທ່ານໝໍຍັງເນະນຳ
ເພີ່ມເຕີດ້ວຍວ່າ ຄວນມີຜ້າເຊັດໜ້າຜືນນ້ອຍໆ ໄວ້ເສັດເຫື່ອເວລາໜຽວໂຕ ຫຼືໃຊ້ແປ້ງຝຸ່ນໂຮຍໂຕເພື່ອລົດບັນຫາທີ່ຈະພາໃຫ້ເກິດກິ່ນໂຕໃດ້

5. ວິທີບຳບັດຕາມທຳມະຊາດ

ຫາກໃຜທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຕ່າງໆ ໄປແລ້ວບໍ່ໃດ້ຜົນ ມາໃຊ້ວິທີທຳມະຊາດກັນເບິ່ງ ເພື່ອຈະເຂົ້າກັບເຮົາຫຼາຍກວ່າສານເຄມີທີ່ມີກິ່ນຫອມຫຸນແຮງ ໃຊ້ສານສົ້ມທາທີ່ຂີ້ແຮ້ ຫຼັງອາບນ້ຳທຸກຄັ້ງທາຂະນະທີ່ຂີ້ແຮ້ຍັງປຽກ, ໃຊ້ໃບພູ ຕຳລະອຽດແລ້ວທາຂີ້ແຮ້ຫຼັງອາບນ້ຳ, ໃຊ້ປູນແດງຜະສົມນ້ຳທາຂີ້ແຮ້ຫຼັງອາບນ້ຳ, ເອົານ້ຳທີ່ກັ່ນຈາກຫອມຫໍ້ 2-3 ຢາດ ລົງໃນອ່າງອາບນ້ຳ ເນື່ອງຈາກຫອມຫໍ້ມີຄຸນສົມບັດເປັນຢາດັບກິ່ນຕາມທຳມະຊາດ