ເຄັດລັບຄວາມງາມ ເບິ່ງແຍງແຂນສອກແລະຫົວເຂົ່າດ້ວຍນ້ຳເຜິ້ງ

BEE

ແຂນສອກແລະຫົວເຂົ່າ ຕ້ອງໃດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຕະຫຼອດ ເຖິງບໍ່ແມ່ນລະດູໜາວກໍ່ຕາມ ເພື່ອໃຫ້ຜິວບໍລິເວນນັັ້ນນຸ່ມນວນ ແລະບໍ່ແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍສະເພາະລະດູໜາວ ຫຼືຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງແອຕະຫຼອດ…

ແຂນສອກແລະຫົວເຂົ່ານັ້ນ ຈະແຫ້ງກະດ້າງແລະມີຮອຍຊ້ຳເຫັນ ໃດ້ຈະແຈ້ງກວ່າບ່ອນອື່ນໆ ເຄັດລັບຄວາມງາມ ໃນຕອນນີ້ເຮົາມາ ເບິ່ງແຍ້ງຜິວພັນບໍລິເວນແຂນສອກແລະຫົວເຂົ່າ ດ້ວຍນ້ຳເຜິ້ງດີກວ່າ.

* ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ກຽມນ້ຳເຜິ້ງແທ້ປະມານ 6-7 ບ່ວງ ແລ້ວນຳໄປອຸ່ນໃຫ້ພໍດີ ຢ່າໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ

* ຂັ້ນຕອນທີສອງ ທຳຄວາມສະອາດແຂນສອກ ມືແລະຫົວເຂົ່າ ໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນແລະສະບູ ແລ້ວເຊັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍຜ້າແພ

* ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ໃຊ້ນິ້ວມືແຕະນ້ຳເຜິ້ງອຸ່ນໆ ທີ່ກຽມໄວ້ ມາທາໃຫ້ທົ່ວແຂນສອກແລະຫົວເຂົ່າທັງ 2 ຂ້າງ ຂະນະກຳລັງທານ້ຳເຜິ້ງນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ອອກແຮງນວດບໍລິເວນນັ້ນໄປພ້ອມ ທາຈົນນ້ຳເຜິ້ງທີ່ກຽມໄວ້ໝົດແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ ດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນແລະສະບູ ເປັນອັນວ່າຮຽບຮ້ອຍ ເຄັດລັບຄວາມງາມ ດ້ວຍນ້ຳເຜິ້ງນີ້ຄວນເຮັດເປັນປະຈຳ ທຸກອາທິດເພື່ອຜິວພັນທີ່ ນຸ່ນນວນ ບໍ່ແຫ້ງແຂງກະດ້າງ.