10 ຂະໜົມອັນຕະລາຍ !

26_20140228104640.

ຟັງແລ້ວກໍ່ເປັນຕາຢ້ານ ແຕ່ຈິ່ງແລ້ວຂະໜົມທີ່ເຮົາຮູ້ໆກັນຢູ່ ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວມັນມີແປ້ງນົ່ວຫຼາຍ ກິນໄປບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ມັນກໍ່ຫ້າມຍາກຄືກັນ ເດັກນ້ອຍກໍ່ເກິດມາຄູ່ກັບຂະໜົມ ບາງເທື່ອຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງພວກເຮົານີ້ແລະມັກກິນ ຖືວ່າຫຼີກຍາກຫຼາຍໆ ຈັງໃດຊະເພື່ອສຸຂະພາບ ກໍ່ຄວນບໍລິໂພກໃຫ້ມັນນ້ອຍໆ ເລິກໃດ້ກໍ່ເລິກໄປ…

10.ເຂົ້າກຽບ ຄາ F F ລົດໝາກເລັ່ນ

9. ເຂົ້າກຽບກຸ້ງ ຕາໂນລາ

8. ເຂົ້າກຽບປາ ຕາໂນລາ

7. ເຂົ້າກຽບກຸ້ງ ຕາຄາບີ້ ລົດຕົ້ມຍຳແຊບ

6. ແປ້ງສາລີອົບກອບ ຕາໂຈໂຕ້ ລົດປາໝຶກ

5. ແປ້ງມັນຝຣັ່ງອົບກອບ ຕາໂລເລີ່ ໂຄສເຕີ ລົດຫົວຫອມສົງເຄື່ອງ

4. ເຂົ້າກຽບກຸ້ງ ຕາຮານາມິ ລົດເມັກຊິກັນຊິວລີ່ 

          3. ເຂົ້າກຽບທອດ ຕາເອັຟບີ ລົດໝາກເພັດຢວກ

2. ຂະໜົມທອດກອບຕາປູໄທຍ

1. ເຂົ້າກຽບປາໝຶກ ຕາອາຣິງາໂຕ